Yr Iaith Fine – code switching

gan Daf Prys @dafprys (English below)

Blynyddoedd yn ôl dyma f8 yn penderfynu bod ni eisiau trafod gemau fideo – ymysg cynwys ‘ymylol’ eraill – a hyny yn y Gymraeg. Y rheswm am hyn oedd y diffyg llwyr o unrhyw fath o sylw ar gemau fideo, gemau bwrdd a.y.y.b..

‘Da ni’n teimlo bod ni wedi neud jobyn digon taclus o hyn, gan gofio yr her enfawr o’i wneud yn y Gymraeg, gan ysbrydoli ffrydiau tebyg a dod a sylw at maes hollol anweledig. Ond, ers i’r blynyddoedd fynd heibio – a digon posib fod bai arna ni fan hyn am fod yn seriously uncool individuals – ‘da ni wedi sdryglo i dyfu’r platfform. Hefyd, ‘da ni wedi sdryglo i’n ysbrydoli ein hunain i rhoi oriau o waith fewn i pethau sy’n cyhoeddi i fewn i gwagle, ac ond tawelwch yn ein taro yn ôl (efallai eich bod chi wedi sylwi ar llai o gynwys yn ddiweddar). Gan fod yn hollol ddadleuol, mae gwneud ein sdwff yn y Gymraeg yn unig yn sicr wedi lleihau ein cyfleuon, ac wedi effeithio ar ein cynulleidfa bosib.

Dwi wedi penderfynu felly o hyn ymlaen bydd f8 yn creu cynwys ddwyieithog, er mwyn cynrychioli Cymru gyfan, ac er mwyn medru cyfathrebu efo gweddill y byd yn haws am beth sy’n digwydd yma yng Nghymru. Bydd ambell beth yn Saesneg, a bydd ambell beth yn Gymraeg a siwr o fod dim cyfieithu achos go iawn, mae’n cymryd oriau maith. Defnyddiwch Bing, mae wir yn dda iawn.

Os oes syniadau cryf ganddoch am hyn gadewch i ni wybod ar ein ffrwd twitter @fideowyth. Os dwi’n gywir wrth gwrs bydd neb llawer yn poeni 😄.

dp

 


 

Years ago we here at f8 decided that we wanted to discuss video games – among other ‘fringe’ content – in Welsh. This was because of the complete lack of any sort of commentary on video games, board games etc..

We feel that we’ve done a decent enough job of this, bearing in mind the huge challenge of doing it in Welsh: we’ve inspired similar work and shone a light on a totally neglected field. But, since the years have gone by – and perhaps there’s fault on us here for being seriously uncool individuals – we have struggled to grow the platform. Also, we have struggled to inspire ourselves to put hours of work into things that publish into a vacuum, with only a deafening silence striking us back (you may have noticed a distinct lack of output recently). Being totally controversial, making our stuff only in Welsh has affected our potential audience.

And so I’ve decided that from now on, f8 will be bilingual, in order to represent the whole of Wales, and to be able to communicate with the rest of the world about what is happening here in Wales. There will be a few things in English, and there will be a few things in Welsh with little translation, it is a *massive* timesink. We suggest you use Bing translate.

If you have strong ideas on this issue please let us know on our Twitter feed @fideowyth. If I’m correct of course nobody much will care 😄.

dp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s