Pod Wyth #5: “Pa Reich Oedd E?”

gan f8 Pennod 5 o’r podlediad, jest mewn amser ar ddiwrnod ola’r mis! Anghofiwch Trump. Mae mis Tachwedd wedi ei achub. Yn y bennod yma: – Trafodaethau ar Rise Of The Tomb Raider! Everybody’s Gone To The Rapture! Dishonored 2! Titanfall 2! Battlefield 1! Iasgob. – Yn y newyddion: mae ‘na gêm newydd ar gael…

Gemau Diweddar, Rhan 14

gan Elidir Jones Amser cymryd cipolwg eto ar yr holl gemau dwi wedi gorffen, am y… waw… y pedwerydd tro ar ddeg. Ddylswn i wir wedi rhoi isdeitlau i’r darnau ‘ma. ‘Gemau Diweddar 14: The Re-Re-Re-Revenge’. Beth bynnag. Gafodd fy sylw ei dynnu gan y Playstation VR yn ddiweddar, a gan llwyth o gemau a…

Hanner Y Dwylo, Dwywaith Yr Hwyl

gan Elidir Jones Ges i ddamwain yn ddiweddar. Achos dydi anrhegion 2016 jyst ddim yn stopio. Heb fynd i ormod o fanylion gwaedlyd, mae fy ysgwydd wedi ei daflu o’i lle ac mewn sling am fis ar ôl i fi lithro tra’n dringo i mewn i wely bync. Ia, dyna’r ddamwain lleia roc a rôl…

Fideo: Y Lle – Comic-Con Caer

gan f8 Barod am fideo ola’r gyfres yma o Y Lle? A’r PEDWERYDD fideo ar ein sianel Youtube wythnos yma? (Os welsoch chi ddim ein golwg sydyn ar Watch Dogs 2, gyda llaw, dyma fo, ac mae’r holl gyfres Gêm yr Wythnos ar gael fan hyn.) Beth bynnag. Ymlaen at y bennod yma, lle mae Elidir yn hedfan yn…

Fideo: Marathon Gemau

gan f8 Barod am fideo bonws? Efallai eich bod chi wedi sylweddoli bod pethau wedi bod fymryn yn wahanol ar y gyfres yma o Y Lle. ‘Da ni wedi bod yn teithio’r wlad yn ymweld â gwahanol sioeau a digwyddiadau, yn hytrach nag eistedd ar y soffa gyfarwydd ‘na. Fel y gallwch chi ddychmygu, mae sortio…

Fideo: Y Lle – EGX 2016: Rhan 2

gan f8 Dyma ni’n ôl ar Y Lle, efo ail ran ein trip i sioe EGX. Ac ar ôl bod o ddifri-ish wythnos diwetha, tro ‘ma ‘da ni’n ymddwyn braidd yn sili, yn cael golwg ar yr holl stwff sydd i wneud mewn sioe fel hyn oni bai am chwarae’r gemau mawr. Fel bwyta. Lot. A chael…

Nôl I Animal Crossing

gan Elidir Jones Wnes i baratoi’r darn ysgafn, dihangol yma rai dyddiau’n ôl, prin yn sylweddoli faint fyddwn ni angen y math yma o beth. Darllenwch, mwynhewch, chwaraewch mwy o gemau… a rhwng hynny i gyd, dechreuwch ymladd yn ôl. Diolch. Ers eitha dipyn bellach, mae fy 3DS wedi bod yn eistedd yn amyneddgar wrth…

Fideo: Y Lle – EGX 2016: Rhan 1

gan f8 Dyma ni ar Y Lle unwaith eto – a ‘da ni ‘di taro’r big-time go-iawn erbyn hyn, yn cael teithio i EGX, sef sioe gemau fideo mwya Prydain. Wythnos yma, wele ni’n bod yn newyddiadurwyr go-iawn wrth edrych ar rai o gemau mwya 2017. Wythnos nesa: hijinx. Ac fel arfer, os ‘da chi ddim isio isdeitlau, cliciwch…