Fideo: Y Lle – Comic-Con Caer

gan f8

Barod am fideo ola’r gyfres yma o Y Lle? A’r PEDWERYDD fideo ar ein sianel Youtube wythnos yma?

(Os welsoch chi ddim ein golwg sydyn ar Watch Dogs 2, gyda llaw, dyma fo, ac mae’r holl gyfres Gêm yr Wythnos ar gael fan hyn.)

Beth bynnag. Ymlaen at y bennod yma, lle mae Elidir yn hedfan yn solo ac yn cymryd trip i ddigwyddiad newydd sbon ar y calendar nyrd – Comic-Con Caer. Roedd o’n lot fawr iawn o hwyl, chwarae teg – ‘da ni’n argymell y sioe ar gyfer flwyddyn nesa.

Mae ‘na stwff yn y fideo am gonfensiynau, diwylliant comics – ac wrth gwrs, gemau. O, a dydi Daf ddim yn gallu aros i ffwrdd o’r hwyl yn hir, chwaith.

Pennod dda arall o’r gyfres yma. Diolch anferthol i Meinir Siencyn ac Ems Davies am fod yn griw mor briliant.

Cliciwch ‘CC’ i gael gwared ar yr isdeitlau ‘na, fel arfer.

Gyda llaw – dyma fideo #99 i ymddangos ar Fideo Wyth dros y blynyddoedd! Sydd braidd yn nyts. Ydyn ni am wneud rwbath arbennig ar gyfer fideo #100? Ta jyst pwmpio’r un nonsens allan? Gawn ni weld, bois bach.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s