Y Cam Cynta I’r Rhithfyd

gan Elidir Jones Yn ein rhagflas mawreddog o’r flwyddyn i ddod, wnaethon ni rywsut glosio dros y newyddion mwya i daro byd y gemau ers… wel, erioed, o bosib. Roedd o unwaith yn ddim byd ond breuddwyd gwallgo mewn ffilmiau hynod o boblogaidd fel Tron Legacy a Johnny Mnemonic, ond bellach mae’r dyfodol bron yma go-iawn. Mae VR ar…

Gemau Diweddar, Rhan 11

gan Elidir Jones Mae hi wedi bod yn sbel ers i mi redeg drwy’r gemau diweddara i mi eu chwarae. Dwi wedi dechrau lot fawr iawn ohonyn nhw, ond wedi symud ymlaen at rhywbeth arall yn amlach na pheidio. Ddo i nôl atyn nhw yn y man. Dyma ni’r gemau wnaeth ddim dianc o fy rhwyd…

f8 yng Ngwobrau’r Selar

gan Dîm f8 Mae’r sîn gerddoriaeth Gymraeg yn paratoi ei hun am noson i’w chofio nos Sadwrn yma, pan fydd Gwobrau’r Selar yn taro Undeb Myfyrwyr Aberystwyth. Fe fydd unrhywun sy’n unrhywun yn y sîn yno – drychwch ar y poster i weld pwy yn union fydd yn toddi gwynebau’r dorf efo solos gitâr (neu…

Fideo: Adolygiad Unravel

gan Elidir Jones Barod am adolygiad fideo cynta’r flwyddyn? Wel, ydach siŵr iawn. Ac mae’n un sydd wedi dod allan yn eitha neis, os ga i fod mor hŷ. Dyma farn swyddogol f8 ar Unravel, y gêm blatfform newydd sy’n bygwth bod ymysg gemau mwya ciwt – a mwya dipresing, ella? – 2016. Mwynhewch. Ac os ydych…

Beirniaid a Ffug-wydd

gan Miriam Elin Jones Wedi darllen erthygl diweddaraf Elidir Jones am duedd ymysg beirniaid llenyddol tuag at gyfrolau ffug-wydd fe es ati i ymbalfalu drwy adroddion hen Beirniadaethau a Chyfansoddiadau eisteddfodol. Oes tuedd go iawn? Tybiwn taw’r ateb bras yw, oes, oes wir! Wnes i gychwyn pendroni wedi darllen geiriau Elidir wrthi iddo sôn am…

Clwb Llyfrau f8: Cafflogion

gan Elidir Jones Mae mis Ionawr yn draddodiadol yn dawel iawn ym myd y gemau, a dydi gemau mawr y gwanwyn ddim cweit wedi’n cyrraedd ni. Fe fydd ‘na gwpwl o fideos yn glanio cyn diwedd y mis, gan roi’r “f” yn ôl yn “f8”. Ond am y tro, be am i ni gamu’n ôl…

Y Cyfieithiadau Coll

gan Elidir Jones Neithiwr fe wnes i ddysgu bod cyfieithiad Gwyddeleg o’r nofel A Game Of Thrones ar y gweill. Yn ôl y wefan yma (da ‘di Google Translate), fe gafodd y cyfeithiad ei ddatgelu haf diwetha, a roedd y llyfr i fod i gael ei gyhoeddi fis Medi. Hyd yn hyn, does dim golwg ohono fo. Ia. Does dim rhaid…