Dwi Isio Bod Yn Jedi Eto

Help. Dwi’n meddwl bod gen i broblem. Dwi’n dechrau cyffroi am Star Wars. Roedd gen i’r un broblem ar ddiwedd y nawdegau. Bryd hynny, roeddwn i’n anadlu Star Wars. Ro’n i’n dilyn yr holl nofelau diddiwedd, wedi darllen yr encyclopedia o glawr i glawr, a rhentu Ewok Adventures: Caravan Of Courage o’r siop fideo. Ac yna fe ddaeth hi’n…

Gemau Diweddar, Rhan 6

Mae hi ‘di bod yn sbel ers i fi redeg drwy’r gemau mwya diweddar i fi orffen. A’r rheswm syml ydi ‘mod i ddim wedi chwarae gymaint a ddylwn i. Dwi ‘di bod yn gwneud petha eraill. Fel darllen. Bwwwwwww. I fod yn hollol onest, doedd y gemau o’n i’n chwarae (a’r rhan fwya’n dal…

Fideo: Adolygiad Titan Souls

Golwg bach sydyn ar gêm fach sydyn wythnos yma. Mae Titan Souls (PC, PS4, Vita) yn cyfuno elfennau o Zelda, Shadow Of The Colossus, a Dark Souls mewn un pecyn bach ciwt allwch chi orffen mewn chydig o oria. Gwyliwch y fideo am fwy o wybodaeth, siŵr iawn. Nodyn bach am pam wnaethon ni benderfynu adolygu hwn, er mwyn gonestrwydd. Fydd…

Fideo: Y Lle – Gemau Bwrdd

Unwaith eto, ‘da ni wedi bod yn pardduo enw da S4C wrth ymddangos ar Y Lle. Tro ‘ma, ‘da ni’n sôn am gemau bwrdd modern. … Na! Dewch nôl! Mae nhw’n dda! Onest. – f8

Yr Hen Yn Erbyn Y Newydd

Dydi hi ddim yn adeg prysur iawn o’r flwyddyn pan mae’n dod at gemau newydd. Mae Mortal Kombat X allan heddiw… … ydw, dwi’n licio Mortal Kombat. Caewch hi. … ac mae Bloodborne yn dal ei afael ar fy nychymyg. Ond oni bai am hynny, mae hi braidd yn dawel. Cyfle euraidd felly i chwarae o gwmpas – trio ffeindio gemau…

Fideo: Adolygiad Bloodborne

Fideo ddoe, fideo heddiw… ‘da ni ddim yn gall. Do’n i ddim yn bwriadu gwneud adolygiad fideo o Bloodborne, ond fe ddaeth hi’n glir yn ddigon cyflym bod y gêm yn haeddu un. Os ‘da chi’n hollol newydd i’r gêm, gewch chi ddarllen fy argraffion cynta i fan hyn. Ddim i sbwylio unrhywbeth, ond bosib iawn…

Fideo: Y Lle – Never Alone

‘Co ni, ein ail eitem ar Y Lle. Tro ‘ma, mae Elidir yn trio ei orau i drafod y gêm Never Alone, a’r goblygiadau ar gyfer gemau yng Nghymru. Ond mae gan Dafydd (a’i gath) syniadau eraill… – f8