Merch Arall Wedi Mynd

Mae’n siŵr, erbyn hyn, eich bod chi’n gyfarwydd efo’r mudiad Gamergate. Os ddim, diolchwch am hynny. Wnaethon ni ei drafod o, nôl yn y dyddiau cynnar, ond ers hynny, mae’n deg dweud bod pethau wedi gwaethygu. Yn dilyn misoedd a misoedd o gael eu cam-drin, eu sarhau a’u henllibio, mae lot o’r merched oedd yn gwneud,…

Fideo: Adolygiad Grim Fandango Remastered

Mae hi ‘di bod yn dawel o ran fideos rownd ffordd hyn yn ddiweddar. Ond paff! Ka-pow! ‘Da ni’n ôl! Dyma olwg ar y fersiwn sgleiniog newydd o Grim Fandango. Ac er ella bod y wefan mymryn bach yn dawel ar y funud, mae ‘na lot o bethau’n digwydd y tu ôl i’r llenni. O,…

Atgofion Zelda

Mae hi’n amser eitha da i fod yn ffan o’r gyfres The Legend Of Zelda. Mae ‘na gêm newydd ar y Wii U yn cyrraedd cyn diwedd y flwyddyn, fersiwn 3D o Majora’s Mask newydd ei ryddhau ar y 3DS (a hyfryd iawn ydi o hefyd), ac mae Netflix hyd yn oed yn edrych i mewn i’r posibilrwydd o gynhyrchu…

Comixology: Cariad Ar Yr Olwg Gynta?

Wnes i droi’n 30 yn ddiweddar. Ac er mwyn codi fy nghalon mymryn bach, a chymryd fy meddwl i oddi ar y ffaith bod bywyd yn fyr ac yn dipresing, wnes i brynu tabled. Yn dilyn gweld y fideo yma, benderfynais i ar yr Nvidia Shield. Mae hwnna’n rhedeg gemau’n well nag unrhyw dabled arall,…

Fi Yn Erbyn Y Byd

Ymddiheuriadau – mae hi wedi bod yn sbel ers y cofnod diwetha. Ond dwi newydd ddod yn ôl o drip bach i ffwrdd. Gweithio oedd prif amcan y daith, ond fel unrhyw nyrd da, wnes i hefyd droi fyny efo bag llawn gemau bwrdd. Ges i dri diwrnod o chwarae, oedd yn profi drosodd a…