The Division: Rhai Sylwadau

gan Elidir Jones Yn gyntaf oll, ymddiheuriadau am fod yn dawel wythnos diwetha. Ro’n i wrthi yng Nghaerdydd yn sgwennu fideos hurt ar gyfer y we. Ac yn cael fy nhalu am wneud, am unwaith. A tra ro’n i’n gwneud hynny, roedd Daf  yn Efrog Newydd. Ia. Wel. Mae o ‘di nghuro i eto, dydi? Sôn…

Clwb Llyfrau f8: Gardag

gan Elidir Jones Dimiwch y goleuadau. Goleuwch y tân. Steddwch lawr yn yr hen gadair freichiau ‘na. Mae’n amser agor y Clwb Llyfrau unwaith eto. Ar ôl darllen Seren Wen Ar Gefndir Gwyn a Samhain, a chwyno hyd syrffed bod ‘na ddim mwy o weithiau ffantasi ar gael yn Gymraeg, ro’n i’n ysu i ddod o hyd i fwy o enghreifftiau….

Toddi’r PC: Warhammer

Mae Total War: Warhammer wedi cael ei wthio nol i mis Mai 24, mis yn hwyr, ac o’r diwedd mae’r specs wedi cael ei rhyddhau ar gyfer y PC. Does dim un agwedd o’r frawddeg uwch yn un da. Wele ac wylain: Specs lleia PC: (oddeutu 25-35 FPS yn ystod y stori ac yn erbyn…

Fideo: Adolygiad Far Cry Primal

gan Elidir Jones Barod am fideo arall? Tro ‘ma, ‘da ni’n cymryd trip i amser pell, pell yn ôl. Amser yn llawn trais, tylluanod, a theigrod. O’r enw Maldwyn. Neu, mewn geiriau eraill (symlach), dyma adolygiad o Far Cry Primal. Mwynhewch. Ac i’r rhai ohonoch chi sy’n hoff o ddarllen petha yn hytrach na’u gwylio nhw (helo reolwyr S4C!),…

Pokémon yn 20

gan Miriam Elin Jones Dathlu #Pokemon20 Mae hi’n anodd credu bod Pokémon yn ffenomen sydd wedi bodoli am ugain mlynedd. UGAIN MLYNEDD. Mae’n ffaith, dwi ond dwtsh yn hŷn na Pikachu. Ta beth, ers gweld y cartŵn ar SM:TV Live slawer dydd, meddiannwyd fy mhlentyndod gan y creaduriaid bychain, a rhuthrais allan yn 7 oed i…

Gadael Fynd

gan Elidir Jones Mae’n rhaid i fi fod yn onest a chyfadde ‘mod i ddim wedi bod yn mwynhau gemau lot yn ddiweddar. Sydd yn dipyn o broblem i rhywun sy’n sgwennu i wefan fel hyn. A’r rheswm pam? Wel, mae o i gyd yn dod yn ôl at y darn yma wnes i sgwennu…