Pod Wyth #4: “Pyrfyn Digidol”

gan f8 Oes wir, mae gan bodlediad f8 enw newydd. Croeso i bennod 4 o “Pod Wyth”. A sôn am deitlau, mae teitl y bennod yma’n eitha sbeshal hefyd. Wythnos yma: – Trafodaeth ddwys am y Playstation VR a’r holl gemau mae’r hogia wedi bod yn eu profi. Ac mae ‘na lot ohonyn nhw. Hefyd…

Fideo: Y Lle – Bar Gemau Bwrdd

gan f8 Barod am yr eitem hir-ddisgwyliedig cynta ganddon ni ar y gyfres yma o Y Lle? Dyma fi a Daf (ac Osian Llew) wrthi’n chwarae gemau bwrdd mewn un o’r sawl digwyddiad cŵl sy’n cael eu cynnal gan siop Rules Of Play yng Nghaerdydd. Eitha sicr mai dyma’r eitem cynta am gemau bwrdd ar S4C i…

Fideo: Adolygiad Thumper

gan Elidir Jones Amser fideo arall! Dyma olwg ar Thumper, sef yr uchafbwynt pendant i fi ar ôl treulio wythnos a hanner efo’r Playstation VR. Er ei bod hi’n ddigon hawdd chwarae’r gêm ar deledu arferol, yn y ffordd hen-ffasiwn ‘na. Hefyd, wnewch chi sylweddoli bod y fideo yma yn cynnwys is-deitlau Saesneg dewisol. Mae Fideo Wyth yn…

Ar Yr Olwg Gynta: Nintendo Switch

gan Elidir Jones Nodyn byr heddiw i dynnu’ch sylw at y ffaith bod NINTENDO WEDI CYHOEDDI CONSOL NEWYDD DDOE! Ahem. Dyma ni’r trelyr (hynod o slic), os ‘da chi ddim wedi ei weld yn barod. Felly: mae’n gonsol allwch chi chwarae ar deledu yn eich cartref, cyn newid yn llyfn i fod yn gonsol symudol,…

Adolygiad: Cyngerdd Symphonic Fantasies

gan Osian Llew Llundain, 6/10/2016 Fuoch chi erioed i wylio cyngerdd glasurol *pur* yn eich oes? Dim gimmicks na giamocs tu ôl i’r perfformwyr – ‘mond symffoni’n eich taro chi â’i sain. Llond awditoriwm o bobl yn gwrando’n astud, mewn perlewyg bron, ar un nodyn tawel ar y feiolin. Y synnwyr, wrth i’r noson ddirwyn…

Ffilmiau Arswyd 2016, Rhan 1

gan Elidir Jones Fydd dilynwyr selog f8 yn gwybod ‘mod i’n dueddol o fynd fymryn yn boncyrs bob mis Hydref yn gwylio llwyth o ffilmiau arswyd. Gewch chi holl hanes y ddwy flynedd diwethaf fan hyn, fan hyn, a fan hyn. A fan hyn. Ddywedais i, do? A dydi 2016 ddim gwahanol. Ar ddechrau’r mis,…

Playstation VR: Argraff Cynta Daf

gan f8 Mae’r Playstation VR allan WYTHNOS YMA. Ar ddydd Iau, i fod yn benodol. Os na ‘da chi’n digwydd sylwebu ar gemau’n llawn amser (mi ddaw ein hamser… o, daw…) neu’n ddigon parod i giwio am oriau mewn sioeau gemau, debyg eich bod chi ddim wedi cael cyfle i’w brofi eto. Ond mae rhai…

Gofod Byd Rhithiol

gan Daf Prys Yn y fideo islaw mae Daf yn crwydro draw i weld beth sy’n digwydd yn safle newydd VRland yn Aberystwyth, gofod newydd ble mae unrhywun o Lyn Ebenezer i – yrm – pwy arall sy’n enwog ac yn byw yn Aberystwyth..?  Ta waeth, ble mae unrhywun sydd gan chwant i neud, fynd i…

Fideo: Adolygiad Shu

gan Elidir Jones Fideo newydd! Ac un eitha sbeshal. Mae Shu yn gêm arbennig iawn sydd wedi fflio o dan radar lot fawr iawn o bobol. Sut ‘da ni’n gwbod? Achos dyma un o’r adolygiadau cyntaf o’r gêm. Yn y byd. Checiwch ni allan, ar flaen y gâd. Ac fel arfer, dyma’r testun, os mai darllen am…

Mwy O Gemau Yfed

gan Elidir Jones Nôl yn nechreuadau’r wefan yma – neu cyn hynny, hyd yn oed, pan o’n i’n sgwennu ar gyfer blog arall o’r enw “Pric o Lawenydd”… Ia… ia, na fi chwaith… … wnes i sgwennu am gyfres we o’r enw Beer And Board Games. Gewch chi ddarllen y cofnod gwreiddiol ar gyfer yr hanes i gyd,…

Podlediad f8 #3: “Daf Apathy”

gan f8 Amser podlediad arall! Dydi amser yn hedfan, dudwch? Duw Duw. Yn y bennod yma: – Yr hogia wedi bod yn ymweld ac ail-ymweld â The Witcher 3 a Middle-Earth: Shadow Of Mordor, wedi dablo efo Adr1ft, ac wedi trio mymryn o VR, rhwng mynd drwy gyfnodau o salwch difrifol iawn – “gaming malaise”. –…

Lorens hof Arebia

gan Daf Prys Eto fyth ‘da ni’r Cymru yn amlygu ein hunain ar fyd gemau fideo ac ma un o hogia ni, HOGIA NI, yn serennu yn gem newydd Battlefield 1. Yn amlwg (gobeithio) o’r teitl ‘da ni’n son am T.E. Lawrence, o Dremadog, a ddaeth yn enw flaenllaw o’i anturiaethau yn ystod y rhyfel…