Seafall: Blocbystyr o Gêm Fwrdd

gan Elidir Jones Mae’n rhaid i fi fod yn onest a chyfadde ‘mod i ddim wedi bod yn chwarae lot o gemau bwrdd yn ddiweddar. Dwi hefyd wedi colli trac o’r gemau newydd sy’n dod allan, ac wedi rhoi’r gorau i lot o’r arferion da oedd yn arfer fy nghadw i yn y lŵp, fel…

Clwb Llyfrau f8: Gwalia

gan Elidir Jones Rhaid i fi wneud un peth yn glir cyn cychwyn ar y rhifyn yma o’r clwb llyfrau. Fe wnaeth yr awdur Llŷr Titus adolygu fy nofel i, Y Porthwll, yng nghylchgrawn Barn. Roedd ei adolygiad yn hynod o deg, ac yn dangos dealltwriaeth go-iawn o ffuglen wyddonol, sef sut wnes i ddod i wybod bod o…

Ffrydiau Byw f8

gan f8 Nodyn byr heddiw i dynnu’ch sylw at rhywbeth ella nad oeddech chi’n ymwybodol ohono fo… Fyddwch chi’n gwybod, wrth gwrs, am y cynnwys fideo ar ein sianel Youtube. Am yr adolygiadau, ein eitemau ar Y Lle, fideos comedi (hmm… mae hi wedi bod yn sbel ers i un o rheini ymddangos…), ac yn y blaen. Ond…

Adolygiad: Preacher – Cyfres 1

gan Elidir Jones Bosib iawn mai’r gyfres o gomics Preacher gan Garth Ennis a Steve Dillon ydi’r rheswm fy mod i’n darllen comics a nofelau graffeg heddiw. Wnes i ddeifio i mewn i’r gyfres yn y coleg, eu hailddarllen rai blynyddoedd wedyn, a symud ymlaen yn y man at gyfres arall Garth Ennis, The Boys… a llwyth o…

Awyr Nid Neb

<START TRANSMISSION #NoMansSky/]> A MESSAGE FROM OUR COSMIC EMPEROR @BillBailey <END>https://t.co/40zogPeXMC — PlayStation UK (@PlayStationUK) 10 August 2016 ‘Da ni’n hapus reit heddiw ar fideo wyth gan i ni dderbyn gem diweddaraf Hello Games i’r Playstation: No Man’s Sky. Gem darganfod ac anturiaethu trwy’r cosmos (sy’n handi wir achos mae Daf wedi bod yn gwylio lot…

Fideo: Adolygiad Uncharted 4 – A Thief’s End

gan Joe Hill Ar ôl gwneud ei farc ar fyd f8 efo golwg ar Assassin’s Creed Syndicate, mae’n cyfaill Joe Hill yn ôl yn rhoi Ein Barn Swyddogol™ ar Uncharted 4: A Thief’s End, yr ola yng nghyfres o anturiaethau Nathan Drake. Ydi’r gyfres yn mynd allan efo bang? Ta ddylsa Mr. Drake, fel Indiana Jones o’i flaen, fod…

Fideo: Cyflwyniad i World Of Warcraft

gan Elidir Jones Fideo bach sydyn i chi wythnos yma, tra dwi off yn galifantio rownd y Steddfod bondigrybwyll ‘na. Mae World of Warcraft wedi bod allan am ddeuddeg mlynedd bellach. Rhywsut, dwi ‘di osgoi ei chwarae am yr holl amser ‘na. Dyma fi felly, o’r diwedd, yn adrodd yn ôl o fy nhrip cynta i fyd…

Podlediad f8 #1: “Custard Slice Taclus”

gan f8 Newyddion da o lawenydd mawr! Go iawn, tro ‘ma. Yng nyfnder nos Fercher, mewn ystafelloedd tywyll ym Mangor ac Aberystwyth, fe wnaeth Daf ac Elidir recordio rhifyn cynta podlediad Fideo Wyth! Neu bodlediad f8 i osgoi dryswch, gan bod ‘na ddim fideo yn agos at y peth. ‘Da ni’n trafod bob math o…

Come on Barbie Let’s Go Coding

gan Miriam Elin Jones ‘Let’s go Barbie…’ ‘Dwi’m yn meddwl, Kenneth, dwi’n mynd i aros fan hyn i ddylunio gêmau, ok?’ ‘Um…’ Pan oeddwn yn ferch fach, roedd gennyf lond bocs o ddoliau Barbie, ac wrth feddwl nawr, roedd y rhan fwyaf ohonynt wedi gwisgo’n binc o’u corunau aur i’w sodlau uchel ac yn hollol…

Croeso i Fideo Wyth

gan Elidir Jones ‘Da ni wedi bod yn gwneud hyn am ddwy flynedd bellach. Allech chi goelio’r fath beth? A wnaeth o fy nharo i’r diwrnod o’r blaen ein bod ni erioed wedi rhoi rhyw fath o mission statement yma ar f8 – cyflwyniad i gemau, ac i’r wefan, ac i’n amcanion – i’r rhai sydd ddim…

Adolygiad: Ghostbusters (2016)

gan Miriam Elin Jones Cyfarwyddwr: Paul Feig Actorion: Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Chris Hemsworth, Leslie Jones, Kate McKinnon. Mae’r Ghostbusters gwreiddiol yn glasur. End of. Roedd nifer yn teimlo taw taw risg braidd – ac i ryw raddau’n amharchus – oedd ail-ymweld (neud ‘remake’) a hi gwta dri deg mlynedd ar ôl y gwreiddiol. Codwyd sawl gwrychyn,…

Adolygiad: Pokémon Go

gan Miriam Elin Jones (Pokemon Trainer) Fy niwrnod cyntaf fel Pokémon trainer GO IAWN. O’r diwedd. Dyma’r freuddwyd fawr. Dwi’n mynd i’w gwneud hi… Cyrhaeddodd Pokémon Go Brydain yr wythnos hon – er nad yw hynny wedi stopio nifer ohonom i esgus ein bod yn Americanwyr a’i lawrlwytho ta beth – a chyda cymeriadau cyfarwydd yn…