Ffilmiau Arswyd 2014, Rhan 3

Unwaith eto i mewn i’r adwy, ffrindiau annwyl. Dyma’r casgliad ola o ffilmiau arswyd i fi wylio flwyddyn yma – gan gynnwys rhai ffilmiau y dylwn i wir wedi eu gweld cyn hyn. Steddwch nôl, mwynhewch… a triwch anwybyddu’r cysgod mawr ‘na sy’n sefyll tu ôl i chi… The Innocents Yn seiliedig ar efallai’r stori…

Fideo: Adolygiad Alien Isolation

Mae’r farn ar Alien Isolation wedi bod yn gymysg, i ddweud y lleia. Tra bod rhai wedi ei weld fel enghraifft meistrolgar o gêm survival horror, mae eraill wedi bod yn hallt iawn, ac wedi cymharu’r peth i Colonial Marines o’r flwyddyn diwetha. Oedd yn hollol rybish. Wel, allwch chi ymlacio rŵan, achos bod Fideo…

Ffilmiau Arswyd 2014, Rhan 2

Os fethoch chi o, dwi’n gwylio llwyth o ffilmiau arswyd mis yma. ‘Da chi’n gwbod… achos Calan Gaeaf. A stwff. Yr holl fanylion gwaedlyd am y ffilmiau cynta i fi wylio fan hyn. A dydi’r arswyd ddim yn stopio fanna. O, na. ‘Co ni off eto. The Fly (1986) Dwi fel arfer yn gwneud ymdrech…

Cyfweliad: Nia Edwards-Behi o Abertoir

Pan ‘da chi’n meddwl am arswyd, pa lefydd sy’n dod i’r meddwl? Transylvania? Sleepy Hollow? Y Bates Motel? Aberystwyth? Wel, ddylsa fo, achos am wyth mlynedd bellach, mae gŵyl arswyd Abertoir wedi bod yn troi Aberystwyth yn le y bysa Leatherface, Lestat, neu’r Bwystfil o 20,000 Fathom yn falch o’i alw’n gartre. Gyda gormod o…

Fideo: Er Mwyn Byw, Pennod 2

Mae’r amser wedi dod i gario ‘mlaen efo’r gyfres fwya poblogaidd ar Fideo Wyth erioed. Ac os dyma’r peth mwya poblogaidd ‘da ni erioed wedi wneud, dwi’n meddwl bod rhaid i ni gymryd golwg reit ddifrifol ar ein bywydau ni. Ond ta waeth. Dyma fo. Pennod dau o Er Mwyn Byw. A’r tro yma, mae…

Ffilmiau Arswyd 2014, Rhan 1

Do’n i ddim yn arfer bod o ffan o Galan Gaeaf. Do’n i’m yn gweld y pwynt. Do’n i hefyd ddim yn ffan o ffilmiau arswyd. Ond ar ryw bwynt dros y blynyddoedd diwetha, wnes i newid fy marn ar ffilmiau arswyd – yn rhannol oherwydd cyfres wych James Rolfe o Cinemassacre.com, “Monster Madness”. Mae’r…

Adolygiad Destiny | PS4

Daf Prys | @dafprys Glywoch chi ‘run yna am y bachgen oedd yn galw ‘blaidd’? Dydd ar ol dydd ar ol dydd, ‘blaidd!’ ‘blaidd!’ ‘blaidd!’ ‘blaidd!’. Wel ma Bungie wedi bod yn bloeddio ‘run fath, drwy ei marchnata, am Destiny. Ers ei gyflwyniad i’r byd yn Ebrill 2010, mae Bungie (y datblygwyr) ac Activision (y…

Y Meirw Symudol

Mae Hydref wedi cyrraedd, bois bach. Dolig bron yma. Ydach chi ‘di prynu’ch presantau eto? Os ddim, pam ddim? MAE AMSER YN FYR. C’MON. C’MON. C’MON. ‘DA CHI DDIM HYD YN OED YN TRIO. Hefyd, mae hi bron yn Galan Gaeaf. Ac mae hynny’n golygu bod ganddon ni fis cyfa o stwff sbwci i chi,…

Fideo Wyth yn creu llwyth yn Destiny

Helo bobloedd y briwsion digidol, newyddion cyffrous, mae gan Fideo Wyth llwyth bellach yn Destiny. Beth mae hwn yn golygu? Clan o’r enw Fideo Wyth lle medrwch ymuno a minnau, @dafprys ac @ElliotSquash i sgwrsio a dawnsio tra’n chwarae Destiny ar y PS4. Pwy a wyr, falle nawn ni hyd yn oed roi ymgais ar “The…