Podlediad f8 #1: “Custard Slice Taclus”

gan f8 Newyddion da o lawenydd mawr! Go iawn, tro ‘ma. Yng nyfnder nos Fercher, mewn ystafelloedd tywyll ym Mangor ac Aberystwyth, fe wnaeth Daf ac Elidir recordio rhifyn cynta podlediad Fideo Wyth! Neu bodlediad f8 i osgoi dryswch, gan bod ‘na ddim fideo yn agos at y peth. ‘Da ni’n trafod bob math o…

Come on Barbie Let’s Go Coding

gan Miriam Elin Jones ‘Let’s go Barbie…’ ‘Dwi’m yn meddwl, Kenneth, dwi’n mynd i aros fan hyn i ddylunio gêmau, ok?’ ‘Um…’ Pan oeddwn yn ferch fach, roedd gennyf lond bocs o ddoliau Barbie, ac wrth feddwl nawr, roedd y rhan fwyaf ohonynt wedi gwisgo’n binc o’u corunau aur i’w sodlau uchel ac yn hollol…

Croeso i Fideo Wyth

gan Elidir Jones ‘Da ni wedi bod yn gwneud hyn am ddwy flynedd bellach. Allech chi goelio’r fath beth? A wnaeth o fy nharo i’r diwrnod o’r blaen ein bod ni erioed wedi rhoi rhyw fath o mission statement yma ar f8 – cyflwyniad i gemau, ac i’r wefan, ac i’n amcanion – i’r rhai sydd ddim…

Adolygiad: Ghostbusters (2016)

gan Miriam Elin Jones Cyfarwyddwr: Paul Feig Actorion: Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Chris Hemsworth, Leslie Jones, Kate McKinnon. Mae’r Ghostbusters gwreiddiol yn glasur. End of. Roedd nifer yn teimlo taw taw risg braidd – ac i ryw raddau’n amharchus – oedd ail-ymweld (neud ‘remake’) a hi gwta dri deg mlynedd ar ôl y gwreiddiol. Codwyd sawl gwrychyn,…

Adolygiad: Pokémon Go

gan Miriam Elin Jones (Pokemon Trainer) Fy niwrnod cyntaf fel Pokémon trainer GO IAWN. O’r diwedd. Dyma’r freuddwyd fawr. Dwi’n mynd i’w gwneud hi… Cyrhaeddodd Pokémon Go Brydain yr wythnos hon – er nad yw hynny wedi stopio nifer ohonom i esgus ein bod yn Americanwyr a’i lawrlwytho ta beth – a chyda cymeriadau cyfarwydd yn…

Fideo: Adolygiad Duelyst

gan Elidir Jones Wyddoch chi bod ‘na fwy o gemau’n bodoli na jyst Pokemon Go? Fyddwn ni’n trafod hwnna yn y man. Peidiwch a phoeni. Am y tro, beth am rhywbeth hollol wahanol? Adolygiad fideo o Duelyst – gêm gardiau sy’n llwyddo gwahanu ei hun rhag Hearthstone a mawrion y genre, ac o bosib yn gwella ar y fformiwla hefyd. O,…

Clwb Llyfrau f8: Y Ddinas Ar Ymyl Y Byd

gan Elidir Jones Mae Cymru allan o’r Ewros, mae’r Deyrnas Unedig yn rhwygo ei hun yn ddarnau yn frawychus o gyflym, a dwi’m yn meddwl bod ‘na unrhyw gemau gwerth eu halen yn cael eu rhyddhau tan No Man’s Sky fis nesa. Croeso i Haf 2016. Ond hei. Mae ‘na ddigon o ddarllen i wneud, does? Fe…