Comic-Con 2014

Mae Comic-Con, Eisteddfod y gîc-fyd, drosodd am flwyddyn arall, ac mae pobol San Diego yn mwynhau dinas gymharol dawel erbyn hyn, yn rhydd o bobol yn crwydro’r strydoedd wedi eu gwisgo fel Chewbacca a Chun Li a be bynnag ydi hwn. Yn anffodus, fedra i ddim trafod popeth. Tan iddo fo ddod yn gyfreithiol i…

Gemau Diweddar, Rhan 2

Cofnod byr (ella) heddiw – o’n i isio dod a’r blog yn ôl at gemau, a gan bod y blogiad nesa yn debyg o fod am yr holl newyddion sy’n dod allan o Comic-Con, does ‘na ddim amser gwell i wneud. Be wna i, welwch chi, ydi mynd drwy’r holl gemau dwi ‘di bod yn…

Syrcas Hedegog Monty Peithon

Ia, ia, dwi’n gwbod – dydi hwn ddim am gemau unwaith eto. Sori. Ond does gen i ddim byd gwreiddiol na diddorol i’w ddeud am Mass Effect 2, Dragon Quest 9 a Pikmin 3, y gemau dwi’n chwarae ar y funud. Ac yn y dyddiau rhyfedd hyn cyn Comic-Con, mae o fel bod yr holl…

Cyng Ffŵl

Reit. At fusnes, bois bach, at fusnes. Os ‘da chi’n darllen hwn ar pricolawenydd.com, ga i’ch pwyntio chi at y ffaith y bydd cofnodion ar y blog ‘ma hefyd yn cael eu cyhoeddi ar wefan Fideo Wyth o hyn ymlaen. Os ‘da chi ar wefan Fideo Wyth yn barod, ‘da chi’n ymwybodol o hyn, siŵr…

Martin McCarthy XD Studios – Sioe Gemau Cymru 2014

@dafprys yn sgwrsio efo Martin McCarthy o XDStudios a’i leolwyd yn Abertawe. Edrych dipyn bach ar daith Martin i fewn i fyd Gemau Cyfrifiadurol ac hefyd y math o gemau mae’r cwmni yn ei greu. We chat with Martin McCarthy of XDStudios in Swansea about his path into the games industry as well as the…

Fi A Chomics, Comics A Fi

Cyhoeddwyd yn wreiddiol ar pricolawenydd.com, Gorffennaf 6, 2014. S’mai. Ia wir. Hwyl yr ŵyl. Wnes i recordio fideo bach yn ddiweddar o’n i’n bwriadu ei ryddhau ar sianel Fideo Wyth. Dwi a Daf o’r sianel yn awyddus i gynnwys stwff am bethau y tu allan i fyd gemau cyfrifiadurol. Fideo oedd o am fy hanes…

Hearthstone – Gêm Y Flwyddyn?

Cyhoeddwyd yn wreiddiol ar pricolawenydd.com, Mehefin 23, 2014. Helo a howdi dŵ. Mae’n ddrwg gen i doedd ‘na ddim byd ar y blog wythnos diwetha. Wnes i ffilmio fideo dros y penwythnos, ond mae ‘na siawns go dda bod o’n hollol rybish. Wna i ddechrau golygu’r peth, ond dwi’m yn siŵr fydda i’n ei gyhoeddi…

Ymateb I E3

Cyhoeddwyd yn wreiddiol ar pricolawenydd.com, Mehefin 13, 2014. Ers ychydig o oriau bellach, mae drysau’r sioe E3 yn Los Angeles wedi cau am flwyddyn arall. Fel arfer, dwi’n treulio’r sioe wedi fy ngludo i sgrîn fy nghyfrifiadur yn gwylio’r holl gyflwyniadau gan y cwmniau mawr a’r holl drafod ar wefannau fel IGN. Flwyddyn yma, ro’n…

Fideo: Adolygiad Mario Kart 8

Cyhoeddwyd yn wreiddiol ar pricolawenydd.com, Mehefin 3, 2014. Roddais i hwn ar Youtube yn hwyr neithiwr, ac o’n i ‘di blino gymaint wnes i anghofio ei roi o ar y blog. Wnewch chi faddau i mi? Fel ddywedais i tro diwetha, fydda i ffwrdd am rai dyddiau ddiwedd yr wythnos, felly wela i chi wythnos…

Edrych Ymlaen At E3

Cyhoeddwyd yn wreiddiol ar pricolawenydd.com, Mai 28, 2014. Mae’r amser yna o’r flwyddyn wedi dod eto. Mae E3 bron yma. I’r rhai ohonoch chi sydd ddim yn gwbod, E3 (yr Electronic Entertainment Expo) ydi’r sioe fawr lle mae’r rhan fwya o’r gemau sy’n mynd i’n diddanu ni dros y flwyddyn nesa a thu hwnt yn…

Fideo: Huwcyn Yn Chwarae – Goat Simulator

Cyhoeddwyd yn wreiddiol ar pricolawenydd.com, Mai 28, 2014. Fideo arall i chi heno – yr ail yn anturiaethau’r hogyn ysgol Huwcyn. Os fethoch chi ran gynta ei stori, dyma fo: A dyma’r fideo newydd: Mwy o lefaru, caneuon pop dodgy, a thrais di-bwynt gan Huwcyn bach. A geifr. Lot fawr iawn o eifr. Gesiwch be?…