Fideo: Huwcyn Yn Chwarae – Goat Simulator

Cyhoeddwyd yn wreiddiol ar pricolawenydd.com, Mai 28, 2014.

Fideo arall i chi heno – yr ail yn anturiaethau’r hogyn ysgol Huwcyn. Os fethoch chi ran gynta ei stori, dyma fo:

A dyma’r fideo newydd:

Mwy o lefaru, caneuon pop dodgy, a thrais di-bwynt gan Huwcyn bach. A geifr. Lot fawr iawn o eifr.

Gesiwch be? Ella fydd gen i gofnod blog arall i chi cyn diwedd y nos. Dydw i’n foi clên?

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s