Dipyn bach o splwrj – warhammer

Mae ‘na geeks a wedyn mae ‘na gîcs. Ma geeks yn edrych ar Game of Thrones ac yn chwarae cwpl o gems ar y ffon neu’n mynd i’r sinema i wylio Marvel films neu rhyw nonsens gwyllt. Wedyn mae gîcs. Mae gîcs, wrth ei wirfodd, yn mynd i’r goedwig gyda chleddyfau a clogwyni ac yn…

Pan O’n I’n Reslar

Wnes i ymuno â chynghrair fantasy football yn ddiweddar. Dwi ddim yn gwybod unrhywbeth am bêl-droed y tu allan i glwb Dinas Bangor. Fydd o’n drychinebus. Debyg wna i sgwennu am y profiad un dydd. Ond wnaeth hwnna fy atgoffa i. Ro’n i mewn cynghrair ffantasi o’r blaen. Un eitha gwahanol. Yn fy arddegau, ro’n i wrth…

Clwb Llyfrau f8: Rhys Llwyd y Lleuad

Y bwriad gwreiddiol heddiw oedd gwneud fideo bach ar Rocket League, y gêm efo ceir roced yn chwarae pêl-droed sydd wedi bod yn boblogaidd iawn ar wefan Twitch yn ddiweddar. Ond mae fy holl offer sain, mewn cahŵts efo fy nghyfrifiadur, wedi penderfynu peidio gweithio. Dwi yn gobeithio gwneud lot mwy o fideos byrfyfyr, ffwrdd â hi, heb…

Satoru Iwata, 1959 – 2015

Roeddwn i am bostio rhywbeth gwahanol heddiw, ond mae’n rhaid talu teyrnged i bennaeth Nintendo, Satoru Iwata, wnaeth huno Ddydd Sadwrn yn 55 oed. Yn wreiddiol, ro’n i’n bwriadu sôn am waith Mr Iwata yn gynta, a wedyn symud ymlaen at ei bersonoliaeth a’i ddelwedd boblogaidd. Ond mae’n anodd iawn gwahanu’r ddwy ochr ohono. Felly…

Fideo: Adolygiad Batman – Arkham Knight

Amser fideo! Hoff amser pawb! Tro ‘ma, golwg ar Batman: Arkham Knight – gêm sydd wedi hollti barn eitha dipyn. Gwyliwch y fideo i gael y feirniadaeth derfynol ar antur ddiweddara’r Caped Crusader. – Elidir

Pigion Diwedd y Flwyddyn

Ymddiheuriadau – ro’n i’n meddwl basa gen i adolygiad fideo o Batman: Arkham Knight i fyny wythnos yma. Ond mae’r gêm yna’n hir. Felly wythnos nesa. Dwi’n gaddo. *** Ar ddechra’r flwyddyn, wnes i restr bach handi o’r gemau i edrych allan amdanyn nhw. O rheini, mae dau wedi dod allan (adolygiadau fideo fan hyn a fan hyn),…