Gemau Diweddar, Rhan 3

Cyn i fi ddechra: welsoch chi ein bod ni’n cynnal twrnament Mario Kart? Yn FYW? Yng Ngŵyl Golwg? Dyma’r manylion. Mae o bron yn rhy ecseiting. Fy “hot tip” i ar gyfer ennillydd? Gwilym Owen. Mae o’n ddewin efo Princess Daisy, medda nhw. A rŵan yn ôl at fusnes arferol y diwrnod. ********** A dyma…

Cystadleuaeth Mario Kart yn Gwyl Golwg

Cyhoeddi Pencampwriaeth Mario Kart Cymru Bydd cystadleuaeth Mario Kart arbennig yn cael ei gynnal fel rhan o arlwy ddigidol Gŵyl Golwg yn Llanbedr Pont Steffan ar ddydd Sul 14 Medi. Fe gynhelir y gystadleuaeth yn adran ‘Y Fro Ddigidol’ o Ŵyl Golwg – ardal sy’n cynnwys amrywiaeth o weithdai a sesiynau 1 i 1 digidol…

Gwrachod Cymreig yn Witcher 3

Mae f8 wastad yn mwynhau pwyntio allan popeth Cymreig mewn gemcyfs, felly dyma ni’r diweddara: gwrachod, o rhyw fath, efo acenion Cymreig yn gem CD Projekt Red, The Witcher 3. Wele’r fideo bychan oddi tano am acenion di-ri. Rhyw hint o Pencader ydw i’n clywed? Atgoffa fi o noson ar y teils yn Neath un…

Gen-Con 2014

Strapiwch eich hunain i mewn. Mae hi am ddod yn nyrdaidd ofnadwy rownd ffordd hyn. Gen-Con ydi’r gynhadledd gemau bwrdd mwya yng Ngogledd America, ac yn ail yn unig i’r gynhadledd anferth sy’n cael ei gynnal yn Essen, Yr Almaen bob blwyddyn. Mae miloedd o bobol yn heidio i ddinas Lake Geneva, Wisconsin, i chwarae…

Fideo: Huwcyn yn Chwarae – Octodad

Wedi bod yn sbel ers y fideo diwetha, dydi? Amser gwneud rwbath am hwnna felly. Ydi, mae Huwcyn bach yn ôl. Ac mae o wedi dod ag Elin Fflur efo fo. Nodyn bach ar y gêm yn y fideo ‘ma: mae Octodad: Dadliest Catch yn lot fawr iawn o hwyl. Ymysg y gemau mwya digri…