Clwb Llyfrau f8: Samhain

Tro diwetha yn y Clwb Llyfau, fe wnaethon ni droi at lyfrau ffantasi, a Seren Wen Ar Gefndir Gwyn. Ffantasi sydd ddim yn draddodiadol iawn, ac un dwi ddim yn hoff iawn ohoni. ‘Da ni’n newid cyfeiriad yn llwyr wythnos yma, wrth drafod y nofel Samhain (1994) gan Andras Millward. Dyma lyfr gan awdur sy’n amlwg yn gyfarwydd â gweithiau…

Diwrnod Yng Nghymru Fydd

Os ‘da chi ddim wedi bod yn byw o dan garreg… … ac oes ‘na unrhywun erioed wedi gwneud hynny, gyda llaw? Mae o i’w weld yn beth eithriadol o wirion i wneud, i fi… … fyddwch chi’m ymwybodol o ŵyl Diwrnod Yng Nghymru Fydd, sydd yn cael ei chynnal yn Aberystwyth, dydd Sadwrn yma. Be?…

Fideo: Y Lle – Star Wars

Ein eitem ola ar y gyfres yma o Y Lle! Tro ‘ma, ‘da ni’n cymryd golwg ar rai o’r pethau mwya rhyfedd sydd wedi digwydd yn enw Star Wars dros y blynyddoedd. A does ‘na ddim Jar-Jar mewn golwg. Diolch i gwmni Antena a chriw Y Lle am fod yn siwpyrb eto y gyfres yma. Welwn ni chi tro nesa! –…

Minecraft a codio

gan @dafprys Teclyn pwerus iawn ar flaen eich bysedd yw’r gallu i codio: dwi wedi ymbalfalu dros sawl blwyddyn nawr i’r gallu i rhoi gwefan ymatebol syml i fyny ond dyw hwnna’n ddim byd i’r gallu i rhestru llinynau rhesymeg gan ddefnyddio c++ neu Visual Basic (neu Fortran os chi’n ancient). Os chi’n weddol gyfarwydd efo…

Assassin’s Creed: Syndicate

Adolygiad Assassin’s Creed: Syndicate gan Joe Hill Wedi ei brofi ar PS4 a’r gem wedi ei anfon i f8 gan Ubisoft Mae’r gemau Assassin’s Creed yn achlysur mwy neu lai flynyddol ers 2007.  Roedd yr Assassin’s Creed gwreiddiol yn fwy o “tech demo” yn hytrach na gem gyflawn. Ers ‘ny, mae Ubisoft wedi trio gwireddu’r…

Yomawari ar y Vita!

Mae @dafprys wedi cyffroi yn lan gyda gem arswyd newydd gan Nippon Ichi (datblygwyr Disagea). Mae’r gem yn digwydd dros noswaith mewn tref bychan yn Siapan a  does dim angen gweud llawer mwy na hynny, gyda’r lluniau islaw yn siarad am y gem yn well nac unrhyw destun. Wedi dweud hynny ma Daf yn teimlo fod…

Fideo: Y Lle – Warhammer

Dau fideo mewn wythnos? Ia. Ia, go on ta. Dyma’r eitem diweddara ar Y Lle – ein golwg hynod, hynod o amaturaidd ar y gêm Warhammer a’i amryw o sbin-offs. Gan gynnwys y gags stiwpid arferol. Mae ‘na un am Jonsi. Mwynhewch. Ella fydd ‘na dipyn o frêc cyn y fideo ola yn y gyfres, fydd yn cyd-fynd â Star Wars:…

Ar Yr Olwg Gynta: Fallout 4

Dwi ddim yn dda am weithio’n hwyr, nac ar Ddydd Sadwrn. Mae Dydd Sul off-limits, beth bynnag sy’n digwydd. Ond dros y wythnosau diwetha, dwi wedi gwneud fy ngora i wasgu gwaith i mewn i oriau rhyfedd, achos ro’n i’n gwbod bod Fallout 4 allan wythnos yma. Gymris i ddeuddydd i ffwrdd i’w chwarae… a hyd yn hyn,…

Clwb Llyfrau f8: Seren Wen ar Gefndir Gwyn

Amser dychwelyd i Glwb Llyfrau f8 – fy nhaith bersonol i drwy bob un llyfr gwyddonias gafodd erioed ei sgwennu yn y Gymraeg. Dwi’n ddim byd oni bai am uchelgeisiol… Felly. Seren Wen ar Gefndir Gwyn. Y llyfr ffantasi cynta i ymddangos yn y Clwb Llyfrau, sydd braidd yn rhyfedd ar un llaw, achos dwi’n lot mwy…

Y Profiadau Coll

Ro’n i am dreulio heddiw yn trafod rhai o hoff gemau fy mhlentyndod, fel wnes i o’r blaen, fan hyn. Ond y mwya y meddyliais i am y peth, y mwya wnes i ddod i sylweddoli mai dim y gemau eu hunain sy’n sefyll allan, ond y profiadau – y rhannau elfennol ‘na o chwarae…

Fideo: Y Lle – Gemau Arswyd

Calan Gaeaf hapus (hwyr)! I ddathlu, dyma ni yn trafod y gemau arswyd gorau erioed. Rhai’n amlwg… a rhai… wel, ddim. Debyg iawn mai dyma ein hoff eitem o’r gyfres, felly cofiwch wylio. Be arall wnewch chi am bedwar munud 20 eiliad? – f8