Clwb Llyfrau f8: Ofnadwy Ddydd

Mae ein taith drwy ffuglen wyddonias Cymraeg yn parhau – a tro ‘ma, mae gan y rhan yma o’r wefan enw! Croeso i Glwb Llyfrau Fideo Wyth. OK, dwi’m yn meddwl fydd o cweit  yn dal sylw’r genedl fel clwb llyfra Richard & Judy. Ond ‘da ni’n trio, dydan? Os fethoch chi’r rhifynnau cynta, dyma ni…

E3 – Ymateb Elidir

Ymddiheuriadau bod yr ymateb i E3 braidd yn hwyr flwyddyn yma. Ro’n i’n teithio wythnos diwetha, a wnaeth technoleg fy ngadael i lawr. Ond yn ystod o’r trip yna, fe wnes i a Daf adroddiad fideo o Sioe Datblygu Gemau Cymru. Fydd hwnna allan yn fuan. Felly swings a rowndabowts. Am y tro, mwynhewch hwn. *** Wel. Do’n i…

Sioe Datblygu Gemau Cymru 2015

Helo, s’mae, a chroeso i un o wythnosau prysura’r wythnos ym myd y gemau. Ydi, mae sioe fawreddog E3 yma o’r diwedd, ac fe fyddwn ni’n rhoi ein barn swyddogol ar yr holl shebang swnllyd yn nes ymlaen yn yr wythnos. Ond mae ‘na sioe pwysicach fyth ar y gweill hefyd: Sioe Datblygu Gemau Cymru…

Gemau Diweddar, Rhan 7

Mae’r amser yna wedi dod eto. Mae Elidir wedi gorffen llwyth o’r gemau oedd ar ei silff, wedi rhoi ochenaid o ryddhâd, cyn gweld faint o gemau sydd ar ôl – ar ben yr holl stwff sydd eto i’w ryddhau – a chladdu ei ben yn y tywod gan grio. Yn anarferol, dyda ni ddim…

Adolygiad Assassin’s Creed: Unity

gan Daf Prys Wel ie dyma ni o’r diwedd, adolygiad Assassins Creed: Unity. Nes i cychwyn yr adolygiad yma tua 6 mis yn ol ond wedyn nath bywyd mynd yn y ffordd, ac i fod yn onest da o beth achos oedd y gem yma, wrth lansio yn (beep). Sdim lot o bwynt i fi fynd…

Adolygiad The Witcher 3: The Wild Hunt

Gan Daf Prys Mae rhwybeth syfrdanol wedi digwydd, mae un o fy rhestrau 5 ucha hir-dymor wedi newid, o do, diolch i The Witcher 3. Nawr te, mae pawb yn mwynhau rhoi rhestrau at ei gilydd ac yn fwy na hynny, well gan bobl olygu ei rhestrau nawr ac yn y man. Weithiau mae nhw…

Golwg ar ‘Y Clychau’

Mae ‘na lwyth o stwff am gemau’n dod ganddon ni. Dyma ein hadolygiad o The Witcher 3, os fethoch chi hwnna. A dyma drelyr Fallout 4… ond os oes ganddoch chi hanner-diddordeb mewn gemau, fyddwch chi ‘di gweld hwnna’n barod. Ac efo sioe E3 rownd y gornel, fydd ‘na lwyth o newyddion i’w drafod, a llwyth o gemau newydd i…