Adolygiad: Spyfall

‘Da ni wedi sôn droeon ar f8 am gemau bwrdd modern, a pa mor hollol, hollol briliant ydyn nhw. Wir yr. Fedrwn ni’m stopio mynd ymlaen am y peth. Deud y gwir – sibrydwch y peth – mae’n well gen i gemau bwrdd na gemau fideo. Dwi jyst ddim yn cael lot o gyfle i’w chwarae…

Fideo: Cyflwyniad i Call Of Duty

Amser fideo newydd. Hip hip hwrê, seiniwch yr utgyrn, etc etc. Dwi ‘di tueddu i osgoi’r gemau Call Of Duty fel pla. Felly be ddigwyddodd pan wnes i chwarae un am y tro cynta, heb wir fod isio gwneud? Gwyliwch i ffeindio allan… – Elidir

Gemau Diweddar, Rhan 8

Llond sach o gemau wedi eu chwarae gen i eto. Ac mae’n ddiwrnod braf. Be am fynd drwyddyn nhw, fi a chi? Batman: Arkham Knight (PS4 / Xbox One / PS4, 2015) Wedi gwneud adolygiad fideo o hwn yn barod, welwch chi. A jiw jiw, dyma fo. Dragon Quest IX: Sentinels Of The Starry Skies (DS, 2010)…

Clwb Llyfrau f8: Y Blaned Dirion

Mae’n amser i ni barhau ar ein taith drwy ffuglen wyddonol yn Gymraeg. A tro ‘ma, golwg ar nofel gan un o hoff awduron Cymru, Islwyn Ffowc Elis. Na, dim yr un yna. Wedi ei gyhoeddi yn 1968, Y Blaned Dirion oedd ail ymdrech Islwyn Ffowc Elis i lunio nofel o’r math yma, ar ôl Wythnos Yng…

Y Dyddiau Da

Mae’n amser digon tawel ym myd y gemau. Dwi wedi bod yn cadw’n brysur efo Hearthstone, a Rocket League, a cwpwl o hen bethau sy wedi bod yn disgwyl yn amyneddgar i fi eu chwarae. Ond fel arall, does ‘na ddim byd mawr yn digwydd tan Super Mario Maker mis nesa. Felly be am droi’r cloc yn ôl, a chofio rhai…