Pod Wyth #6: “Blincin’ Peru”

gan f8 Yr amser yna o’r mis eto, lle ‘da chi’n cael y cyfle euraidd i wrando ar Daf ac Elidir yn mwydro i mewn i’ch clustiau tra ‘da chi’n golchi llestri. Be sydd ar y fwydlen tro ‘ma? Wel… – Pow-wow bach am gemau’r flwyddyn a fu, cyn i ni symud ymlaen i drafod Watch…

Gemau’r Flwyddyn 2016

gan Daf Prys, Elidir Jones a Joe Hill Elidir: Dwi ddim isio brolio, ond dwi ‘di chwarae llwyth o gemau flwyddyn yma. Ac wedi gorffen 18 ohonyn nhw. Does neb yn fwy cymwys i roi rhestr ffwrdd-a-hi fel hyn at ei gilydd na fi. Felly dwi ddim isio unrhyw ddadlau. Dallt? Daf: Ia wir, Elidir sydd ar frig rhestr…

Goreuon 2016

gan Elidir Jones Amser edrych yn ôl ar y flwyddyn unwaith eto, gan osgoi’r holl stwff drwg a chanolbwyntio ar y da. Wna i drio ‘ngora, beth bynnag. Cyn i ni drafod gemau’r flwyddyn wythnos nesa – mewn print ac yn y podlediad – mae’n bryd edrych ar yr holl stwff arall sydd wedi’n ticlo…

Gemau Yn Y Cyfryngau: Hacio’r Drafodaeth

gan Elidir Jones Fel rhywun sydd wedi bod yn chwarae gemau ar hyd ei oes, dwi wedi hen arfer gweld prif ffrwd y cyfryngau yn trafod gemau mewn ffordd anwybodus a nawddoglyd. Os nad ydi’r cyflwynwyr yn chwaraewyr eu hunain, mae eitemau ar gemau yn tueddu i fod yn restr o bopeth sy’n bod efo…

Wyth Uchaf 2016

gan f8 Ydi, mae diwedd y flwyddyn cwbwl, cwbwl hunllefus yma bron ar ben, gan addo blwyddyn… wel, hyd yn oed gwaeth tro nesa, o bosib. Diolch, Obama Trump. Fyddwch chi’n gweld lot o edrych yn ôl ar 2016 ac edrych ymlaen at 2017 yma dros y wythnosau nesa – fyddwn ni’n trafod holl deledu,…

Brwydr y Bwystfil / Creature Battle Lab

gan Daf Prys Brwydr y Bwystfil yw’r gêm newydd ar Android neu iPhone gan gwmni o Gaerdydd, Dojo Arcade. ‘Da chi’n cymryd rhan person sy’n gyfrifol am greaduriaid bach sy’n cymryd pob lliw a llun gyda’r nôd o’u … yrm … anfon i fewn i faes y gâd a brwydro yn erbyn creaduriaid bach eraill….

Y Canfed Fideo!

gan f8 Goeliwch chi ein bod ni bellach wedi cyhoeddi CANT o fideos ar ein sianel Youtube? Gwir, dim ni sy’n gyfrifol am bob un wan jac – mae ‘na ambell bennod o’r rhaglen gwlt Mega yna, er enghraifft. Ond wnawn ni ddim ymddiheuro am hynny… achos bod ‘na ambell bennod o’r rhaglen gwlt Mega yna. Pa mor cŵl…

Warcraft: Y Llanw’n Troi?

gan Elidir Jones Fyddwch chi’n ymwybodol, mae’n siŵr, bod gennym ni yn f8 HQ dipyn o hanes efo ffilmiau’n seiliedig ar gemau. Allwch chi weld ein eitemau ni arnyn nhw ar Y Lle fan hyn a fan hyn – a wir, roedd ymchwilio i’r eitemau yma mor boenus. Dydi’r ffilmia ‘ma ddim yn dda, folks,…