Y Tymor Prysur

Deuddeg wythnos tan y Nadolig, ac mae’r diwydiant gemau yn cychwyn codi stêm. Dyma’r tymor prysur – yr adeg yna o’r flwyddyn lle mae’r holl gemau mawr yn tueddu i ruthro allan ar yr un pryd, gan adael pobol fel finnau a chithau yn brwydro i ddal i fyny efo’r holl beth. Mae gen i…

Fideo: Er Mwyn Byw

Dyma’r rhifyn cynta o’n cyfres fideo newydd – yr ateb Cymraeg i Big Brother, wedi ei “ffilmio” yn gyfangwbl yn The Sims 4. Be tysa Rhys Mwyn, Mari Lovgreen, Shane Williams, a Meri Huws yn byw mewn tŷ efo’i gilydd? Rhyfedd i chi ofyn…

Fideo Wyth yng Ngwyl Golwg

Efallai ein bod ni wedi sôn am hyn o’r blaen, ond fe fu Fideo Wyth yng Ngŵyl Golwg yn ddiweddar. A gan ei fod o’n ddigwyddiad mor hanesyddol, mae sawl fideo wedi dod allan. Gwnewch baned a steddwch i lawr. Fydd o fel bod chi yna. I ddechrau’r diwrnod, fe wnaethom ni gymryd rhan mewn…

Gamescom, mein herr (mae’n her!)

Gamescom, Sioe Gemau cyfrifiadur mawr Ewrop, a’i cynhaliwyd yn Kuln, Almaen. Mae agweddau yn newid o hyd. Gamescom, mae’n hawdd i’w ddadlau, ‘nawr yw sioe fwya gemau cyfrifiadur y blaned. Doedd dim llawer iddi ond rhyw 5 mlynedd ‘nôl a nawr drychwch arni, bwystfil ble mae’r newyddion mwya syfrdanol ym myd gemau cyfrifiaurol yn cael…

Gwyl Golwg a Straeon Eraill

Sori bod blogfyd Fideo Wyth wedi bod braidd yn dawel yn ddiweddar – yn un peth, ‘da ni wedi bod yn chwarae Destiny. Ac mae o’n eitha da, cofiwch. Ond hefyd ‘da wedi bod yn paratoi ar gyfer ein rôl yng Ngwyl Golwg, Dydd Sul yma, Medi 14, ar gampws Prifysgol y Drindod Dewi Sant…

Ofn a Misogynistiaeth ym Myd y Gemau

Fydd hwn ddim yn syrpreis i unrhywun sy’n darllen y blog yn rheolaidd – ond mae’n debyg bod hwn yn mynd i fod yn un hir. A doeddwn i ddim isio trafod hwn o gwbwl, achos dwi’n trio cadw pethau’n reit ysgafn rownd ffordd hyn, ond dwi ddim yn meddwl bod posib anwybyddu’r peth bellach….