f8 – Y Flwyddyn Gynta, a’r Dyfodol…

Ia wir. Hwyl yr ŵyl. Gyda’r flwyddyn newydd rownd y gornel, a byd y gemau yn cysgu am dipyn bach ar ôl y Dolig, roedden ni’n meddwl rhoi crynodeb bach i chi o hanes blwyddyn gynta Fideo Wyth, ein gobeithion am y dyfodol, a lle ‘da ni isio bod pan yn hen ac yn glafoerio dros…

Fideo: Er Mwyn Byw – Pennod 3

Ar ôl dipyn bach o frêc, mae ein cyfres fwya poblogaidd yn ôl. Dyma’r rhifyn Nadolig o Er Mwyn Byw, lle mae ffrae dros “Secret Santa” yn y tŷ yn arwain at drip i ddimensiwn arall. Wel, wrth gwrs. Dyma ein fideo mwya cymhleth ac uchelgeisiol o bell ffordd. Aeth ‘na lot fawr iawn o waith…

Fideo: Huwcyn yn Chwarae – N.E.S.

Mae hi wedi bod yn sbel ers i Huwcyn bach ddangos ei ben rownd ffordd hyn. Ond doeddech chi’m yn meddwl y bysa fo’n colli Dolig, siŵr iawn…? Os ‘da chi ddim yn gyfarwydd efo’r seico bach, dyma restr o’i holl fideos… A dyma’r fideo newydd, lle mae Huwcyn druan yn mynd yn retro, ac…

Fideo: Adolygiad Super Smash Bros.

… neu “Super Smash Bros. for Wii U”, i fod yn fwy cywir. Achos dyna ydi enw’r gêm. Mwy o fideos i ddod cyn Dolig. Cyn diwedd y wythnos, gobeithio gawn ni ymweliad hir-ddisgwyliedig gan hoff seicopath pawb, Huwcyn. Ac wrth gwrs, mae’n rhaid i ni weld sut mae Rhys Mwyn a’r criw yn dathlu’r ŵyl, does…?…

Gêm y Flwyddyn Fideo Wyth!

Mae’r amser wedi dod. Pa gêm, meddwch chi, wnaeth sefyll uwchben y gweddill i gyd yn 2014? Pa gêm wnaeth droi criw Fideo Wyth yn ddau ynfytyn, Beavis and Butthead-esque? Cofiwch, cyn i chi ddechrau cwyno, mai dim ond barn Daf ac Elidir ydi hwn. Ond ar yr un pryd, mae’n barn ni yn wyddonol gywir….

Fideo: Adolygiad Shadow Of Mordor

Daf Prys | @dafprys Ydi pawb yn eistedd yn gyfforddus? Dewch rownd. Steddwch rownd tân cynta’r flwyddyn. A clywch stori am ŵr o’r enw Talion. Mae ganddo wraig hyfryd a phrydferth, a mab ufudd. A clywch am y noson pan dyma nhw oll yn cael eu llofruddio yn y ffordd mwya treisgar posib. Ie. Na chi stori…

Gemau Bwrdd Dan Y Goeden

Olreit. Mae mis Rhagfyr yma. Ac – yn ôl rhesymeg syml, o leia – mae hynny’n golygu bod Dolig rownd y gornel. Mae ‘na rai anrhegion mae pawb yn eu rhoi a’u derbyn bob blwyddyn. Siwmper. Sanau. Chocolate Orange. A gêm fwrdd, ella? Wrth gwrs, mae pethau fel Monopoly a Trivial Pursuit, yn draddodiadol, yn mynd law-yn-llaw efo’r ŵyl….