Fideo: Er Mwyn Byw – Pennod 3

Ar ôl dipyn bach o frêc, mae ein cyfres fwya poblogaidd yn ôl. Dyma’r rhifyn Nadolig o Er Mwyn Byw, lle mae ffrae dros “Secret Santa” yn y tŷ yn arwain at drip i ddimensiwn arall. Wel, wrth gwrs.

Dyma ein fideo mwya cymhleth ac uchelgeisiol o bell ffordd. Aeth ‘na lot fawr iawn o waith i mewn i’r peth, a dwi’n meddwl bod o’n dangos. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau, a Nadolig Llawen i chi i gyd oddi wrth Fideo Wyth.

– Elidir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s