Pam Dydi’r Ffilm Super Mario Bros. Ddim MOR Ddrwg

Wel. Os na wnaeth y teitl yna gael eich sylw chi, mae ‘na rwbath mawr iawn o’i le. Os ‘da chi wedi bod yn gwatshiad ni ar Y Lle, fe fyddech chi’n gwybod bod ganddon ni obsesiwn bach efo ffilmiau wedi eu seilio ar gemau, a pa mor wael ydyn nhw. Gwyliwch ni’n cracio gags stiwpid amdanyn…

Clwb Llyfrau f8: Pe Symudai Y Ddaear

Amser eto i fynd yn ôl i fyd gwyllt gwyddonias yn Gymraeg, ac edrych ar nofel arall gan ein hen ffrind D. Griffith Jones. Dyma’r drydedd nofel ganddo fo i ymddangos yn y Clwb Llyfrau. Os ‘da chi’n newydd i’r holl fenter nyts ‘ma, wnaethoch chi golli ein golwg ar Y Clychau, nofel dynn ac effeithiol, yn darllen…

Fideo: Y Lle – Ffilmiau #2

‘Co ni off eto, efo’r cynta o chwech (!) eitem newydd ar y gyfres yma o Y Lle. Tro ‘ma, mae’ch ddau hoff gyflwynydd yn gwylio llwyth o ffilmiau’n seiliedig ar gemau. Eto. Mae ‘na ddawnsio, gynnau, a rywun sy’n edrych yn debyg iawn i Burt Reynolds. Mae’n  un dda. Mwynhewch. – f8

Ar Yr Olwg Gynta: Super Mario Maker

Mae’r cynta o gemau mawr yr Hydref / Gaeaf wedi cyrraedd, yn Super Mario Maker ar y Wii U. Gêm lle ‘da chi’n cynllunio eich lefelau Mario eich hun, uwchlwytho nhw i’r we, a chwarae lefelau gan bobol eraill, ar draws y byd. Fyddwn i wrth fy modd yn gwneud adolygiad fideo o hwn, a brolio fy nghreadigaethau fel’na, ond…

Fideo Wyth ar Y Lle – Eto!

Helo, hen ffrindiau. Mae hi wedi bod yn sbel. Mae ‘na reswm pam ein bod ni wedi bod braidd yn dawel yn ddiweddar – ‘da ni wedi bod yn brysur yn ffilmio ac yn golygu ein hymddangosiadau ar gyfres nesa Y Lle! Os fethoch chi’r gyfres ddiwetha… 1) Pam? 2) Dyma chi. Pedair eitem, o’r dechrau i’r…