Yr Argraff Gynta: Bloodborne

Rhywbeth dipyn yn wahanol heddiw. Mae Bloodborne newydd ei ryddhau ar y PS4, ar ôl eitha dipyn o ffanffêr. Yn ddilyniant i’r gemau Demon’s Souls a Dark Souls ac yn un o’r gemau prin sy’n ecsgliwsif i’r consol, mae o’n haeddu lot fawr iawn o sylw. Ond mae o hefyd yn gêm fawr, a do’n i ddim isio disgwyl 50+ awr…

Adolygiad: Lego Batman 3 – Beyond Gotham

Rydym ni’n falch o gyflwyno ein cyfraniad gwadd cynta! Joe Hill sydd wedi bod yn cymryd golwg ar y gêm diweddara i gyfuno Batman a Lego mewn un pecyn hyfryd. Os hoffech chi gyfrannu, cysylltwch: @fideowyth neu facebook.com/fideowyth ydi’r llefydd gora. Awê, Joe. Fel y byddech yn ei ddisgwyl o’r enw, mae Lego Batman 3:…

Fideo: Y Lle – Ffilmiau

Fel wnaethon ni addo, dyma fersiwn estynedig o’r eitem cynta wnaethon ni ar raglen Y Lle! Fel rheol, er mwyn torri rhywbeth i lawr i ffitio, y gags sy’n gorfod mynd gynta. Dyma gyfle euraidd felly i chi weld ein holl jôcs stiwpid ni mewn un lle, wrth i ni drafod y ffilmiau gwaetha sydd…

Bisged Llwyr

Do’n i ddim yn hollol siŵr o’n i isio sgwennu’r darn yma, achos dydi o ddim fel ni yn nheulu hapus Fideo Wyth i fod yn negyddol, na’n flin, na’n sarhaus. Ond mae ‘na rai pobol sy jyst yn rhy annifyr. Ella’ch bod chi ddim yn gyfarwydd efo’r sylwebydd Youtube John Bain, sydd am ryw reswm…

Fideo Wyth Ar Y Teli!

Newyddion da o lawenydd mawr. Os ‘da chi wedi bod yn meddwl bod hi braidd yn dawel rownd ffordd hyn yn ddiweddar, mae ‘na reswm am hynny. ‘Da ni wedi bod yn brysur. O Nos Iau, Mawrth 19, fe fydd Fideo Wyth yn cyflwyno eitem bob yn ail wythnos ar Y Lle! Be, ‘da chi…

Fi Yn Erbyn Y Byd… Eto

Mae hi’n brysur iawn tu ôl i’r llenni yn Fideo Wyth HQ, coeliwch neu beidio. Ac mae’n debyg fydd ganddon ni dipyn o newyddion reit fflash i chi erbyn diwedd yr wythnos. Ond am y tro… hwn. Ella wnewch chi gofio ‘mod i wedi sgwennu am fy nhrip diweddar i Fryste, lle wnes i chwarae…