Fideo Wyth Ar Y Teli!

Newyddion da o lawenydd mawr.

Os ‘da chi wedi bod yn meddwl bod hi braidd yn dawel rownd ffordd hyn yn ddiweddar, mae ‘na reswm am hynny. ‘Da ni wedi bod yn brysur.

O Nos Iau, Mawrth 19, fe fydd Fideo Wyth yn cyflwyno eitem bob yn ail wythnos ar Y Lle!

Be, ‘da chi ddim yn ein credu ni?

DSC_0113

Be ydi hwnna ond llun o ddau idiot yn cael eu golygu mewn stiwdio deledu go-iawn?

Dros y gyfres yma, fe fyddwn ni yn:

– gwylio’r filmiau gwaetha un sydd wedi seilio ar gemau.
– rhoi cyflwyniad i fyd cyffrous (na, go iawn) gemau bwrdd modern.
– edrych eto ar y gêm Never Alone a thrafod sut y gallwn ni yng Nghymru gynhyrchu rhywbeth tebyg.
– a (thrio) trafod hen, hen gemau – anturiaethau testun, a llyfrau aml-ddewis… ond yna’n methu, a threulio gweddill yr eitem yn gwneud gags gwael am tuberculosis.

Ac ar ôl i bob rhaglen fynd ar y teli, fe fydd ein heitemau (a fersiynau estynedig ohonyn nhw, mewn rhai achosion) i fyny ar ein sianel Youtube. Felly tanysgrifiwch, da chitha.

Diolch o galon i griw Y Lle am y cyfle yma. Gobeithio y gwnewch chi ymuno efo ni.

– f8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s