Adolygiad: Cyngerdd Symphony Of The Goddesses

gan Osian Llew Does dim angen esbonio’n or-fanwl bod cerddoriaeth a thraciau sain gemau bellach yn bethau *dipyn* haws i gael gafael ynddynt. Mae sawl cwmni wedi sylwi bod awch gan chwaraewyr i gael copïau swyddogol, ansawdd-uchel o gerddoriaeth eu cynnyrch – boed hynny’n ddigidol, ar gryno-ddisg neu (os ‘dech chi scarily o ddifri’ am…

Fideo: Adolygiad Dark Souls 3

gan Elidir Jones Amser am fideo bach arall. Tro ‘ma, golwg ar y gêm dwi ‘di bod yn edrych mlaen ati fwya flwyddyn yma, sef Dark Souls 3. A dyma fideo arall lle dwi ‘di mynnu cynnwys cerddoriaeth hurt bost mewn ryw fath o montage. Fysa chi ‘di meddwl y byswn i ‘di cael digon o’r lol yna ar ôl Alien…

Fideo: Y Lle – Gemau Yr Haf

gan f8 Amser am eitem bach arall o gyfres Y Lle? O, go on ta. ‘Da ni’n mynd ffwl pelt, bois. Tro ‘ma, golwg ar rai o’r gemau mawr sy’n dod allan dros yr Haf. Mae’r eitem yma yn cynnwys y crys-T gorau i Elidir wisgo erioed, ac araith gan Daf sydd o bosib yr un gora…

Pro Evolution Soccer yn Gymraeg

gan Elidir Jones Weithiau, mae’r byd yn eich synnu chi. Yn dilyn Gareth Bale yn cael ei sticio ar flaen bocs y fersiwn diweddara o Pro Evolution Soccer, mae datblygwr y gêm, Konami, wedi mynd un cam ymhellach… a rhyddhau fersiwn iaith Gymraeg o’r gwaith celf fydd yn ymddangos ar y gêm ei hun. A dyma fo. Mae…

Goreuon Yr MCU

gan Elidir Jones Mae’n amser prysur iawn yma yn f8 HQ, ac yn debyg o aros felly am rai wythnosau. Ro’n i wedi bwriadu gorffen Dark Souls 3 a gwneud adolygiad fideo ohono erbyn hyn, ond dydw i ddim cweit wedi ei drechu o eto. Ac mae ‘na amryw o fideos eraill ar y gweill. O, oes. Peidiwch chi…

Fideo: Y Lle – The Division

gan f8 Dyma ni olwg agos ar The Division – yr MMO / FPS newydd gan Ubisoft sy’n bygwth cnocio Destiny oddi ar ei echel. Golwg fymryn bach rhy agos, deud y gwir. Fideo mymryn bach llai hurt bost nac arfer. ‘Da ni’n gallu bod o ddifri pan mae o’n siwtio ni. Ond peidiwch â phoeni. Mae’r gags stiwpid yn dod….

MIItOmO neu rhwybeth fel’na, I dunno, dydd blincin hir

gan Daf Prys Nol yn 1980 gwelsom am y tro cyntaf y Game and Watch, dyfais bychan medrwch ddal yn eich llaw i brofi gemau a nawr, 36 mlynedd yn ddiweddarach mae Nintendo wedi symud ymlaen, ‘moderneiddio’ a chynnig profiad gem ar ddyfais bach chi’n gallu dal yn eich llaw. BLW SKOI THUNKING!   App Nintendo…

f8 yn EGX Rezzed: Rhan 2

gan Elidir Jones Os fethoch chi o, ges i adael y tŷ am unwaith a mynd i sioe EGX Rezzed yn Llundain wythnos diwetha. Mae hanner cynta fy adroddiad fan hyn. Ond roedd ‘na lot gormod o stwff i’w ffitio mewn un cofnod pitw o fil a hanner o eiriau. Awê. Let Them Come Gêm…

f8 yn EGX Rezzed: Rhan 1

gan Elidir Jones Wythnos diwetha, ro’n i’n teimlo fymryn yn aflonydd. Be well, felly, na thrip funud ola i Lundain er mwyn cael ymweld â sioe EGX Rezzed? Dyma frawd bach sioe fawr swanci EGX, ac un sy’n canolbwyntio ar gemau bach, diddorol, annibynnol… gydag un neu ddau o rai mwy wedi eu taflu i mewn i’r…