Yr Un Lle Dwi’n Anghywir Am Bopeth

gan Elidir Jones Peth rhyfedd ydi barn. Does ‘na ddim byd yn fwy tebyg o dynnu pobol at ei gilydd, na’u gwthio nhw ar wahân. Os ‘da chi’n cyfarfod rhywun mewn parti a mae nhw’n rhannu’ch hoffter chi o gerddoriaeth polka o’r Weriniaeth Tsiec, mae rheswm yn dweud y byddwch chi’n dod ymlaen yn grêt…

Wele The Witness

gan Daf Prys ‘Da ni wedi bod yn edrych allan am fanylion gem diweddara Jonathan Blow, The Witness, ers blynyddoedd bellach wedi iddo ei gyhoeddi nol yn E3 2013. Ers hynny, dim, zilch, nada. A finnau’n crefu i weld unrhywbeth ohono gan fod unrhyw gem sy’n dod ar ol creu y peth hollwych megis Braid, gem…

Fi, Chi, a’r JRPG

gan Elidir Jones Pan o’n i’n tyfu fyny, doedd ‘na ddim genre o gêm yn fwy ecsotig, yn fwy gafaelgar, nac yn fwy cyfareddol na’r JRPG (Japanese Role-Playing Game). Ro’n i’n ffan o ffantasi pwlp. Check. Ro’n i yr oed perffaith i fwynhau’r gemau, lle mae nhw’n dal i ymddangos yn aeddfetach na rhai eraill, ond ar yr…

The Division: manylion cynnar

‘I want to be a part of it…’ gan Daf Prys Os da chi unrhywbeth fel fi, a dwi’n mawr obeithio er lles ein planed nad ydych chi, yna byddwch chi wedi bod yn edrych allan am unrhyw fanylion o’r gem The Division ers blynyddoedd bellach. Yn wreiddiol wedi ei gyhoeddi yn E3 2013, er…

Fy Mywyd efo Quentin: Adolygiad The Hateful Eight

gan Miriam Elin Jones The Hateful Eight mewn sinemau nawr. Cyf. Quentin Taratino Rwyf wedi bod yn obsessed gyda ffilmiau Quentin Tarantino ers fy arddegau. Yn ferch 15 oed, roeddwn wrth fy modd yn gwylio’r Reservoir Dogs yn saethu’r **** mas o’i gilydd ac roedd Pulp Fiction yn ddihangfa liwgar a chyffroes o fy myd digon llwyd…

Hearthstone: Cyflwr y Gêm, 2016

gan Elidir Jones Fydd dilynwyr selog f8 yn gwybod am fy obsesiwn efo’r gêm gardiau Hearthstone gan Blizzard. Wnes i ei drafod yma am y tro cynta yn ystod haf 2014, a dwi wedi bod yn trio ei wasgu i mewn i bob sgwrs ers hynny. Os ‘da chi rywsut wedi osgoi fy nghlywed i’n ei drafod a…

f8 heart 2016

gan Daf Prys, Elidir Jones a Joe Hill [Daf] Pa fath o flwyddyn fydd 2016? Mae’n edrych yn debyg o fod yn un rhyfeddol o brysur gyda pheiriant newydd unigryw Nintendo, yr NX (hanner console hanner handheld) ar y gweill a corwynt … nage, rhaeadr – angen gair mwy – SIWPERNOFA teclynnau rhithfyd (virtual reality)…

Gemau 2015: Daf yn dewis

Y rhestr. Hynny yw, dyma’r unig beth fyddwch chi byth angen gwybod am gemau 2015, sdim angen ffeithiau bellach, mae Daf yma. Felly meddyliwch am gerddoriaeth dramatic, fel y dym dym dym dym yng nghefndir ffilmiau Christopher Nolan neu unrhyw gerddoriaeth gan Daft Punk (ond am y thing Round the World ‘na), a dychmygwch fod…

#Tolkienffest

Os ‘da chi’n ein dilyn ar Twitter, fyddwch chi’n gwybod yn iawn be ddigwyddodd ar Ddydd Sadwrn. Achos mi o’n i’n trydar yn fyw drwy’r diwrnod. Debyg iawn eich bod chi wedi cael hen ddigon o glywed am y peth. Ni oedd y peth mwya poblogaidd ar y we Gymraeg yn ystod y diwrnod yna,…

Mae ffuglen wyddonol yn y Gymraeg yn cŵl! (onest)

Erthygl gyntaf gan Miriam Elin Jones ar f8, mi fydd mwy i ddod felly cofiwch dilyn Fideo Wyth ar facebook a twitter Doedd Cymru ddim cweit yn barod amdanat… Cyn i mi ddechrau fy mlogbost cyntaf i griw Fideo Wyth, rhaid i mi gyhoeddi nad ydw i’n gallu chwarae gemau cyfrifiadurol. Mae nifer o fy ffrindiau…