Gêm y Flwyddyn 2015: Dewis Elidir

Yn ddiweddar, fe es i drwy fy newisiadau o ran gemau bwrdd, comics, llyfrau, cerddoriaeth, teledu a ffilmiau gorau 2015. Fan hyn a fan hyn, i fod yn benodol. Rŵan mae’r darn anodd yn dod. Os ‘da chi’n cofio flwyddyn diwetha, fyddwch chi’n gwybod fy mod i a Daf wedi gallu cytuno mai ein hoff…

Goreuon 2015: Rhan 2

Amser cymryd golwg ar fwy o uchafbwyntiau’r flwyddyn ddiwylliannol. Os fethoch chi fi’n mwydro am gemau bwrdd, comics, a llyfrau, clic clic fan hyn. Ond os ‘da chi’n barod am y rownd nesa, ‘co ni off. Eto. Record: Rogue Jones – V.U. ‘Da ni ddim fel arfer yn trafod cerddoriaeth yma ar f8… oni bai…

Adolygiad: Star Wars – The Force Awakens

Wnes i fynd i weld The Force Awakens am hanner nos neithiwr ac mae ‘mhen i dal yn troi. Wna i drio peidio mwydro gormod, a chadw’r adolygiad ar drac, ond fydd hynny braidd yn anodd, dwi’n meddwl. Mae ‘na lot i’w drafod. A does ‘na ddim byd yma fydd yn sbwylio’r ffilm i chi, heibio i’r…

Goreuon 2015: Rhan 1

Allwch chi goelio bod 2015 bron ar ben? ‘Da ni bellach heibio i ffiniau’r ffilmiau Back To The Future. Dim byd i wneud rŵan tan i holl ddigwyddiadau Total Recall ddod yn wir. Yn 2084. Wrth i ni ddisgwyl, be am gymryd golwg yn ôl ar holl uchafbwyntiau nyrdaidd y flwyddyn a fu? Heddiw, gymra i olwg ar…

Atgofion y Nadolig

Mae Nadolig rownd y gornel! Wel… os ‘da chi’n credu’r hysbysebion, o leia. Yn y byd go-iawn, mae ‘na bythefnos a hanner ar ôl. Digonedd o amser i wneud eich trefniadau a phrynu eich holl bresantau, hyd yn oed os ‘da chi ddim ‘di dechra meddwl am y peth eto. Gobeithio. Dyma’r adeg gora o’r flwyddyn…

Gemau Diweddar, Rhan 10

Bwndel arall o gemau newydd wedi eu gorffen, gan roi amser dros dymor y Nadolig i fi dicio chydig oddi ar y rhestr o hen gemau sgen i eto i’w chwarae. Gobeithio. Ella. Awn ni drwy’r stwff ‘ma, fi a chi? Ella bod ‘na rwbath yma fysa chi’n hoffi ei ffeindio o dan y goeden…

Fideo: Adolygiad Fallout 4

Mae’r amser wedi dod, o’r diwedd, i gael golwg llawn ar gêm fwya’r flwyddyn. Dyma farn swyddogol f8 (wel, un o’r tîm, o leia) ar Fallout 4. Mwynhewch! – Elidir