Golwg ar ‘Y Dydd Olaf’

Reit. Cyn dechrau. Ddylsech chi wybod bod blog Gwyddonias yn gwneud y math yma o beth yn lot gwell na ni. A fysa’r cofnod yma ddim yn bodoli hebddyn nhw. Felly dyna ni. Dwi wedi bod yn meddwl sgwennu stwff ffantasi / ffuglen wyddonol yn Gymraeg ers sbel. Deud y gwir, ella fy mod i ‘di…

Gems Chi (siwr o fod) Heb Chwarae – Ond Dyle Chi

Gan Daf Prys Dyma’r gems chi yn sicr (falle) wedi methu. Fi’m yn gwbod pam bydde chi wedi methu nhw. Falle fod chi’n ddall, neu’n wirion bost neu falle fod dwylo chi wedi gliwio i ddisg Destiny a bod y cas wedi rhywsut toddi fewn i’ch abdomen a’ch corff yn ara bach troi mewn i…

Amser Lladd y Simpsons

Fydd unrhywun sy’n fy nabod i yn gwybod mod i’n dipyn o completionist. Dwi ddim yn dal i fyny efo lot o gerddoriaeth newydd, ond dwi yn dal i ddilyn y bandiau dwi ‘di bod yn gwrando arnyn nhw am sbel – er bod lot o’r bandiau yna ddim bellach ar eu gora. Dwi ddim yn gwybod lot am…

Fallout 4: Ein Gobeithion

O’n i’n teimlo dipyn yn ddi-ffrwt y diwrnod o’r blaen, felly wnes i ail-lwytho Skyrim ar y PC, sticio llwyth o mods i mewn, a jyst… cerdded o gwmpas. Wnes i ddim lot oni bai am hela ceirw, achos dwi ‘di gwneud bob dim yn y gêm yn barod, fwy neu lai – ond roedd o’n reit neis beth bynnag….

Wyth O’r Goreuon – Yr Erthyglau

Ddeuddydd yn ôl, achos bod ni wedi cyhoeddi cant o bethau yma, fe wnaethon ni redeg drwy wyth o’n fideos gora. Achos ni ydi Fideo Wyth. Clyfar, de? Ond ‘da ni, wrth gwrs, yn gwneud lot mwy na fideos rownd ffordd ‘ma. Felly be am wyth o’r goreuon eto – ond tro ‘ma, y stwff ysgrifenedig?…

Wyth O’r Goreuon – Y Fideos

Wythnos diwetha, fe wnaethon ni gyhoeddi’n canfed cofnod ar Fideo Wyth. Glywsoch chi hwnna’n iawn. Erbyn hyn, ‘da ni wedi cyhoeddi cant o fideos a thrafodaethau yma. Mae’r wefan yma fel ail gartre i ni, bois. Pa amser gwell felly i edrych yn ôl a dewis y goreuon? A gan mai Fideo Wyth ydi’n henw ni, be am…

Fideo: Y Lle – Anturiaethau Aml-Ddewis

Dyma ni, ein heitem ola ni ar y gyfres yma o Y Lle. Tro ‘ma, ‘da ni’n trio trafod hen, hen gemau – anturiaethau testun a llyfrau aml-ddewis. Ond yn methu, ac yn treulio’r holl eitem yn gwneud jôcs stiwpid am tuberculosis a Mari Lovgreen. Ond fyddwn ni’n ôl ar gyfer cyfres nesa Y Lle, peidiwch chi â…