Yr Hen Yn Erbyn Y Newydd

Dydi hi ddim yn adeg prysur iawn o’r flwyddyn pan mae’n dod at gemau newydd. Mae Mortal Kombat X allan heddiw…

… ydw, dwi’n licio Mortal Kombat. Caewch hi.

… ac mae Bloodborne yn dal ei afael ar fy nychymyg. Ond oni bai am hynny, mae hi braidd yn dawel. Cyfle euraidd felly i chwarae o gwmpas – trio ffeindio gemau annibynnol diddorol, neu ailymweld â hen ffefrynnau. Ond fedra i ddim, yn anffodus. Achos mae gen i bentwr o gemau dwi wedi eu prynu’n barod, ond ddim wedi chwarae eto.

Pa mor fawr ydi’r pentwr? Wel, gan bod chi’n gofyn…

DSC_0123

Dydi hwnna ddim yn cynnwys y stwff digidol, gyda llaw. Ac mae ‘na lot o stwff digidol.

Ar y DS a’r 3DS mae gen i bump o gemau, y rhan fwya yn RPGs enfawr sy’n cymryd 40+ o oriau i’w gorffen. Dwi wedi bod yn brwydro fy ffordd drwy Dragon Quest 9, yn ara bach, am fisoedd. Ar y PC, mae gen i State Of Decay The Witcher – a dwi isio gorffen The Witcher 2 hefyd cyn i’r trydydd un lanio fis nesa. Wna i ddim, chwaith. Ar y PS4, mae fersiwn sgleiniog newydd o Dark Souls 2: Scholar Of The First Sin yn disgwyl amdana i, ac ar y Wii U, dwi ‘di bod yn trio magu’r amynedd i orffen Pikmin 3 am fisoedd hefyd. Dwi ddim yn ffan mawr iawn.

Ac yna, yr Xbox 360. Ges i un ar gyfer Skyrim nôl yn 2011, ac ers hynny, dwi wedi bod yn trio gweithio fy ffordd drwy bopeth ddylsa gael ei chwarae ar y system. Ac mae ‘na lot o stwff. Dwi wedi llwyddo i fynd i lawr at saith o focsys ar y silff erbyn hyn – ond mae rhai o’r bocsys yna, fel Hitman HD Trilogy Metal Gear Solid HD Collection, yn cynnwys sawl gêm. Felly mae gen i sbel i fynd eto.

Ac mae hyn yn broblem. Achos fel rhywun sydd bellach yn treulio cryn dipyn o’i amser yn trafod gemau, dwi isio bod ar ben pethau. Dwi isio chwarae Pillars Of Eternity, Life Is Strange, a bob math o stwff newydd. Ond (am ryw reswm) mae gen i gopi o Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts yn syllu arna i’n flin o’r silff, wneith ddim chwarae ei hun. Yn anffodus.

Gewch chi ddim yr un problem os ‘da chi’n hoff o ffilmiau, er enghraifft. Poeni eich bod chi ddim yn gwybod digon am ffilmiau Tarantino? Prynwch y box set, gorweddwch ar eich soffa am gwpwl o ddyddia, a dyna ni. Ond mae gemau – yn enwedig y gemau enwog, “pwysig”, ddylsa pawb wybod amdanyn nhw – jyst mor hir. Isio gweithio’ch ffordd drwy’r gemau Final Fantasy ? Wela i chi yn 2017.

Hefyd, mae gemau newydd, ar y cyfan… wel, jyst yn well. Dydyn nhw ddim fel ffilmiau, yn copïo ac yn canibaleiddio be ddaeth ynghynt mewn ffordd sy’n teimlo’n aml fel ffotocopi gwael. Mae gemau yn adeiladu ar be ddaeth ynghynt, yn fwy aml na pheidio. Wedi chwarae Bloodborne, er enghraifft, dwi’n gwybod yn iawn y bydd rhannau o Dark Souls 2 braidd yn boenus. Dwi newydd ddechrau The Witcher, sy’n wyth oed bellach, ac mae rhannau yn chwerthinllyd o hen ffasiwn. Mae ‘na gemau, wrth gwrs, sy’n teimlo mor newydd a chyffrous rŵan ag erioed – Super Mario Bros, A Link To The Past, Half-Life – ond mae nhw’n brin.

Ond yn union fel ffilmiau – neu lyfrau, neu gelf, neu theatr, neu unrhywbeth arall – mae’n bwysig gwybod am hanes y cyfrwng er mwyn deall y stwff newydd. Hwnna, a’r ffaith bod hi’n llythrennol amhosib mwynhau rhywbeth fel Mass Effect 3 heb chwarae’r gemau eraill yn y gyfres.

Dwi yn rhoi pwyslais ar gemau newydd pan mae nhw’n glanio… ond dim gymaint a ddyliwn i. A dwi’n gwbod, deud gwir, bod y byd ddim yn malio ydw i ‘di gorffen Kid Icarus Uprising neu Hitman Absolution ai peidio. Ond mae nhw gen i rŵan. Ac mae’n well gen i eu prynu nhw a’u gorffen nhw na’r cyfnod ‘na – rhwng 1999 a 2011, fwy neu lai – lle o’n i’n prynu gemau, eu chwarae nhw am dipyn bach, ac yna’n anghofio amdanyn nhw. Dydi’r copi ‘na o Command & Conquer 64 dal ddim ‘di maddau i fi.

Mae’n falans anodd, yn sicr. A dwi yn edrych ymlaen at y dydd pan fydd y rhestr hir wedi ei glirio, a fydda i’n gallu canolbwyntio ar stwff sgleiniog a newydd yn unig. Ond dwi hefyd yn poeni bod y diwrnod yna’n dal i fod braidd yn bell i ffwrdd…

Fyswn i’n hoffi clywed barn pawb arall am hyn. Ydych chi’n poeni weithia eich bod chi ddim yn gwybod digon am hanes gemau? Ta ydych chi’n aelod balch o’r “Cult Of The New”, a ddim yn malio am y peth? A dim jyst gemau, chwaith – mae’r un peth yn wir am bob math arall o gelfyddyd, ond fel ddywedais i, mae hi braidd yn haws dal i fyny efo rhai pethau nag eraill.

Gadewch eich sylwadau isod. Dwi’n gaddo’u darllen nhw… unwaith dwi’n clirio dipyn o amser.

Help.

– Elidir

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s