Fideo: Adolygiad Bloodborne

Fideo ddoe, fideo heddiw… ‘da ni ddim yn gall.

Do’n i ddim yn bwriadu gwneud adolygiad fideo o Bloodborne, ond fe ddaeth hi’n glir yn ddigon cyflym bod y gêm yn haeddu un. Os ‘da chi’n hollol newydd i’r gêm, gewch chi ddarllen fy argraffion cynta i fan hyn.

Ddim i sbwylio unrhywbeth, ond bosib iawn mai dyma’r gêm gora i ni drafod ar Fideo Wyth erioed. Gwyliwch y fideo i ddarganfod pam.

– Elidir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s