Fideo: Adolygiad Unravel

gan Elidir Jones

Barod am adolygiad fideo cynta’r flwyddyn? Wel, ydach siŵr iawn. Ac mae’n un sydd wedi dod allan yn eitha neis, os ga i fod mor hŷ. Dyma farn swyddogol f8 ar Unravel, y gêm blatfform newydd sy’n bygwth bod ymysg gemau mwya ciwt – a mwya dipresing, ella? – 2016. Mwynhewch.

Ac os ydych chi’n alergaidd i fideos (fyswn i’n mynd i weld doctor, tyswn i’n chi), dyma holl gynnwys yr adolygiad heb y lluniau a’r gerddoriaeth a’r holl stwff da yna.

“Mewn oes o gemau treisgar, efo gwaed a bwledi a darnau o gyrff yn hedfan dros y siop, wili-nili, mae’n braf chwarae gêm chydig mwy… cydli, o bryd i’w gilydd. A be sy’n fwy cydli na prif gymeriad sy’n llythrennol wedi ei wneud o wlân? Mae Yarny, arwr Unravel gan Coldwood Interactive ac EA, yn wastio dim amser yn ymuno efo’r pantheon enwog ‘na o gymeriadau gwlanog mewn gemau – sef Yoshi o Woolly World, a’r peth ciwt ‘na o Little Big Planet.

Deud y gwir, mae gan gemau dipyn o obsesiwn efo gwlân, does? Mae hwnna bron yn ddigon o gymeriadau i ffurfio tîm polo.

Beth bynnag. Gêm blatfform efo posau ydi Unravel. Os ‘da chi’n gyfarwydd efo Limbo neu Never Alone, fyddwch chi’n gwbod pa fath o beth i ddisgwyl fan hyn. Fel Yarny, fyddwch chi’n rhedeg, yn neidio, yn dringo, yn bownsio, ac yn siglo’ch ffordd ar hyd unarddeg o lefelau wedi eu seilio ar gefn gwlad Sgandinafia, yn trio dod o hyd i’r belen nesa o wlân cyn i chi ddatod yn llwyr.

A gawn ni jyst gymryd brêc bach i werthfawrogi’r graffeg ‘na, gyda llaw? Dwi erioed ‘di gweld gêm blatfform 2D sy’n edrych yn well yn fy mywyd. Roedd ‘na rai adegau – yn ymwneud ag effeithiau tywydd, yn arbennig – oedd wirioneddol yn mynd â ‘ngwynt i. Dyna reswm mor dda ag unrhyw un arall i neidio i mewn i’r gêm yn syth.

Mae Yarny yn teimlo fel boi bach eitha acrobatig ar adegau, ond yn anffodus, dydi ei fag o driciau ddim yn llawn iawn mewn gwirionedd, a ‘da chi’n dueddol o wneud yr un pethau i ddatrys posau dro ar ôl tro. Hefyd – ac mae hyn yn bwysig – ‘da chi byth wir yn teimlo mewn llawn reolaeth. Mae’n gêm lle mae’r holl fecanweithiau wedi eu seilio ar systemau ffiseg sydd, achos eu bod nhw mor realistig, yn gallu mynd o le yn eitha aml. Dydi hi ddim yn anarferol i chi fynd yn styc achos bod ‘na bentwr o deiars ‘di disgyn drosodd yn y ffordd anghywir, neu afal yn glanio’n rhy bell i ffwrdd i chi allu ei ddefnyddio fel cwch i groesi afon. Yn y gemau platfform gora – Mario, Donkey Kong, Rayman – fedrwch chi fyth feio’r gêm oherwydd bod pethau’n mynd yn rong. Dydi’r un peth ddim yn wir fan hyn.

Mae ‘na hefyd ambell enghraifft o gynllunio hynod o wael yn y lefelau. Ar un pwynt, ro’n i’n styc mewn ystafell fach am tua hanner awr, ddim yn gwybod lle i droi nesa – tan i fi sylweddoli, ar ôl gorfod edrych y peth i fyny ar y we, ‘mod i ‘di taro’r “checkpoints” yn y drefn anghywir, a bod rhaid i fi ddechrau’r holl lefel eto fel canlyniad. Does ‘na ddim esgus am ddiffyg polish fel’na. Dwi’n beio EA.

Fel arfer mewn gemau fel hyn – Limbo neu Braid, er enghraifftmae unrhyw stori yn amwys ar y gora, ac yn gwbwl annealladwy ar y gwaetha. Ro’n i’n teimlo ar y dechrau mai’r un fysa hanes Unravel, ond mae’n falch gen i ddweud bod y naratif yn hynod o effeithiol ac yn annisgwyl o glir ar yr un pryd. Mae rhai wedi ei feirniadu am fod yn sentimental, ond dwi’m yn meddwl bod hon yn feirniadaeth deg. Os ydi Unravel yn sentimental, mae Toy Story 3 – sy’n rhannu lot o’r un syniadau a delweddau – yn sentimental hefyd. A dydi o ddim. Mae Toy Story 3 yn briliant. Caewch hi.

Wrth i chi barhau drwy’r gêm, fyddwch chi’n datgloi mwy a mwy o dudalennau o lyfr ffotograffau, sy’n adrodd stori o deulu ar chwâl, o bydredd diwydiannol, ac o ddirywiad yn yr amgylchedd. Yn wir, mae’r neges amgylcheddol, yn fwy na bob dim arall ella, yn eithriadol o effeithiol, wrth i goed ffrwythlon y lefelau cynnar droi yn bapur wedi ei shredio ar lawr swyddfa wrth i’r gêm ddirwyn i ben. Mae ‘na rannau o Unravel sydd ymysg y pethau mwy syfrdanol o dipresing i mi brofi mewn gêm erioed. Mae’n gredyd enfawr i’r datblygwyr bod y gêm – er y prinder o eiriau a deialog – yn medru achosi’r math yma o ymateb.

Felly dyna Unravel – campwaith o ran syniadau a stori ac atmosffer a graffeg, sy’n cael ei adael i lawr gan bethau dipyn bach mwy syml, a mwy sylfaenol ella, sef… wel, y gêm ei hun. Dydi hi ddim yn wael o bell ffordd, a 90% o’r amser mae’r agweddau gora yn ddigon i’ch cario chi drwodd. Ond does ‘na ddim cweit digon o ddyfnder yma, a dipyn bach gormod o rwystredigaeth, i mi allu argymell y profiad yn llawn. Sori, Yarny. Ella tro nesa, boi.

Mae Unravel ar gael rŵan ar y PC, PS4, a’r Xbox One. Cofiwch hoffi, rhannu, a thanysgrifio. Am fwy o drafod gemau – yn Gymraeg – sticiwch efo ni yma ar fideowyth.com.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s