Dragio Clasuron i’r Presennol

@dafprys sy’n holi a oes modd ail-wneud clasur o’r gorffennol …

Mae’n ddigon hawdd edrych yn ôl gyda sglein ffug y gorffennol ar bethau’r oes a fu a meddwl bod pethau’n gymaint gwell bryd hynny, yn ôl Dafprys.

Ond boed o’n Star Wars, C’mon Midffild neu’n gêm fwrdd yr Eisteddfod (wel, falle ddim), does dim pwynt ceisio ail-greu’r clasuron hynny – dydyn nhw byth am gymharu â’r gwreiddiol.

Wel hynny yw, nes bod person yn cael cip ar ambell i gêm gyfrifiadurol o’r gorffennol fel Elite a Syndicate.

Yn sydyn reit, mae Daf fel petai’n reit hoff o’r remakes yma … ac fe allwch chi wylio Fideo Wyth diweddaraf Daf Prys isod.

Dafprys

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s