Robotiaid Gorau Horizon Zero Dawn

gan Daf Prys

Dyma pam ddyliwn ni fod yn poeni go iawn, anghofiwch niwcs a Nazis a nains, robots yn dwyn ein swyddi ni yw’r broblem mewn ffatriaid Hitachi a Huawei a Honda.

Felly pa well na ysgafnhau’r sefyllfa efo fideo bach diniwed am, wel, am robot dinosaurs. Yn sbesiffig, yr 8 robot dinosaur orau o gem Horizon Zero Dawn. Gem dda i fod yn deg, piti taw fel hyn fyddwn ni’n byw mewn cwpl o fisoedd.

Nafedegwd.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s