Gemau Sy’n Gofyn Gormod

Elidir Jones sy’n pendroni gemau profiad hir dymor.

star-wars-battlefront-2-reddit-controversyErbyn hyn, dydi hi ddim yn beth od i weld chwaraewyr yn anwybyddu’r rhan fwyaf o gemau sy’n dod allan er mwyn canolbwyntio ar yr un gêm sy’n apelio atyn nhw. Mae’n anodd dweud pryd dechreuodd hyn. Roedd pobol yn sicr yn colli eu meddyliau dros Starcraft yn 1998, gyda gwelliannau swyddogol yn dal i gael eu rhyddhau ddeuddeng mlynedd wedyn. Dyna World of Warcraft wedi codi’r baton mewn steil wedyn, wrth gwrs, ac yn dal i fynd yn gryf. League of Legends, DOTA 2, Overwatch, Fortnite, Destiny… mae’r rhestr yn ddiddiwedd.

Alla i ddim bod yn rhy snŵti am hyn. Dwi a Hearthstone ym mhumed blwyddyn ein perthynas bellach, ac yn hapus iawn efo’n gilydd, diolch yn fawr.

Yn ei hun, dydi hyn ddim yn broblem. Mewn ffordd, mae’n braf gweld pobol yn taflu eu hunain i mewn i un gêm. Mae’n braf gweld gemau efo dyfnder, sy’n cael eu diweddaru’n gyson, yn hytrach na bod yn brofiad ffwrdd-â-hi sy’n cael ei anghofio ar ôl ychydig ddyddiau o chwarae.

Edrychwch ar Overwatch, er enghraifft. 26 o gymeriadau, pob un yn chwarae’n gwbwl wahanol. Mae eu meistroli nhw i gyd yn dasg sy’n mynd i gymryd amser hir iawn, iawn. Ond mae ‘na grefft i’r peth. Allwch chi fod yn falch o’ch hun ar ôl gwneud. Codi i uchelfannau’r Overwatch Leagueos ‘dach chi’n ddigon da, a dangos eich hun i’r byd.

overchars

Mae’r broblem yn codi pan mae systemau tebyg yn cael eu gwthio i mewn i gemau eraill. Gemau allwch chi ddim yn dychmygu’ch hun yn eu chwarae am gyfnod hir, ond sy’n eich fforsio i wneud. Gemau sy’n hyrwyddo eu hunain fel gwasanaeth, yn hytrach na chynnyrch.

Cymerwch Star Wars Battlefront II. Roedd mwy o gwyno am y gêm yma nac unrhyw un arall flwyddyn diwethaf, ac mae’r rheswm pam yn ddigon amlwg. Roedd pob un pŵer, arf a chymeriad gwerth ei halen yn y gêm yn cael eu rhoi i chi ar hap, wedi eu cloi mewn “Loot Boxes” – a’r unig ffordd o’u datgloi nhw ydi pwmpio oriau, neu ddyddiau, neu wythnosau, i mewn i’r gêm.

Neu dalu arian go-iawn am y fraint o gael gwneud, wrth gwrs.

Bois bach, fuo ‘na gwyno. A’r rhesymau dros y cwynion yn ddiddiwedd. Roedd cynhwysion y “Loot Boxes” yn rhoi mantais pendant i’r chwaraewyr – dydi eu derbyn nhw ar hap, mewn gêm gystadleuol, ddim yn lot o hwyl. Doedd pobol ddim isio gwario pres chwaith, wrth gwrs, pan mae’r gêm ei hun yn costio £50 – £60 i ddechrau.

Ond dwi’n meddwl bod ‘na reswm arall y tu ôl i hyn i gyd. Doedd neb isio pwmpio gymaint â hynny o amser i mewn i’r profiad. Doedd neb isio treulio 40 o oriau, mewn gêm Star Wars, jest er mwyn cael y fraint o ddatgloi Darth Vader. Dyna’r math o beth ddylai fod ar gael o’r cychwyn cyntaf.

Mae’n iawn bod rhai gemau’n ffwrdd-â-hi, a rhai’n brofiadau dyfnach. Rhai’n brif gyrsiau, a rhai yn bwdin. Mae hynny’n iach. Mae’r broblem yn codi pan bod pob gêm yn trio cystadlu efo mawrion y sîn e-chwaraeon. Yn trio dod yn brofiad sydd byth yn dod i ben.

Fe wnes i fwynhau Middle-Earth: Shadow of Mordor nôl yn 2014. Roedd o’n brofiad bach byd-agored digon teidi, yn chwarae fel croes rhwng GTA a’r gemau Arkham… ond efo Gollum a Sauron yn popio fyny. Fe orffennais i’r gêm, ei roi i’r neilltu, a symud ymlaen at y profiad nesa.

Dair mlynedd wedyn, fe ddaeth y dilyniant – Shadow of War. Gêm digon solet unwaith eto, yn ôl y sôn. Ond, fel Frodo yn disgyn i demtasiwn y Fodrwy, neu Anakin yn cael ei lyncu gan yr Ochr Dywyll, doedd y datblygwyr ddim yn medru helpu eu hunain. Roedd y peth yn llawn “Loot Boxes”, yn newid y profiad yn sylfaenol os oeddech chi’n ddigon gwirion i’w prynu nhw.

shadowofwar

Wnes i ddim cyffwrdd y peth. Ddim isio cael fy sugno i mewn. Nid fi oedd yr unig un.

Does dim byd yn bod efo gêm hir, wrth gwrs. Wnes i chwarae pob un dim yn The Witcher 3, a’r estyniadau. Ymhell dros gant o oriau i gyd, a wnes i fwynhau pob eiliad. Mae’r broblem yn dod pan bod gemau yn eich fforsio chi i chwarae – yn cuddio rhai o’u hanfodion y tu ôl i wal frics, yn eich gorfodi i chwarae gêm anfoddhaol am gyfnod lot rhy hir, cyn i chi gyrraedd y stwff da.

Ellith rhywun ddim chwarae mwy nag un o’r gemau yma. Dim os ‘dach chi isio llwyddo ynddyn nhw, ta waeth, a dod i’w deall nhw’n iawn. Dwi’n gwybod bellach, oherwydd fy mod i’n pwmpio gymaint o amser i mewn i Hearthstone, fy mod i byth yn mynd i feistroli Destiny 2, na dod yn un o sêr y gynghrair Overwatch. Alla i ddim. Does ‘na ddim digon o oriau yn y dydd.

Ond oherwydd fy mod i wedi dewis un gêm i’w chwarae’n ddi-baid, dwi ddim chwaith isio rhoi’r gorau i bob un gêm arall. Mae’n bwysig bod ‘na rai gemau sy’n hapus i fod yn gemau. Ddim yn wasanaeth, nac yn ffordd o fyw, nac yn ddiwylliant yn eu hunain.

Jest gemau. Mae hynny’n berffaith iawn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s