Newyddiaduriaeth Gemau

Wedi cyrraedd Canolfan y Mileniwm dyma Daf ac Elidir yn neidio yn syth ati gyda’r newyddiaduriaeth orau bosib ar gemau. Wele’r clip bychan isod am y prawf. Mi fydd mwy yn dilyn o’r sioe gan gynnwys cyfweliadau a sgyrsiau am y diwydiant gemau yng Nghymru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s