Pric O Lawenydd

Cyhoeddwyd yn wreiddiol ar pricolawenydd.com, Ionawr 31, 2014.

Ro’n i’n bwhwman o gwmpas y we ar ddiwedd y diwrnod heddiw pan ddes i ar draws colofn Cris Dafis yn y rhifyn diweddara o Golwg. Dyma fo, rhag ofn eich bod chi ddim, fel fi, yn cadw stôr o Golwg yn handi o dan y gobennydd i godi’ch calon chi ar noson hir, unig.

BfUFPtkIUAAZtrN.jpg large

Mae fy niddordeb i mewn pêl-droed yn stopio tu allan i giatiau Stadiwm Nantporth, Bangor,¹ felly wna i ddim sôn gormod am gynnwys y darn. ‘Mond tynnu eich sylw at un frawddeg slap bang yn y canol:

“Ddeallaf i byth pam bod chwarae mor bwysig.”

Yn syth ar ôl darllen hwn, wnes i droi’r Playstation 4 ‘mlaen, a neidio mewn i esgidiau Capten Edward Kenway² yn y gêm Assassin’s Creed IV: Black Flag, yn llamu o long i long, yn dringo i fyny mastiau, yn siglo ar raffau ac yn byclo digon o swash i godi cywilydd ar Errol Flynn. Yn rhannol achos pŵer dychrynllyd y PS4, ond yn bennaf achos bod y gêm jyst yn lot fawr iawn o hwyl, wnes i adael y byd yma ymhell ar fy ôl a chael fy nghipio i ffwrdd i fyd y môr ladron – ond heb orfod delio efo scurvy, na’r frech wen, na chael parot yn cachu ar eich ysgwydd 24/7.

Fyddwn i’n dweud celwydd mai ar y foment yna sylweddolais i bod chwarae yn bwysig. Dwi wedi sylweddoli hwnna ers i fi chwarae Yie Ar Kung Fu ar Amstrad CPC 464 fy mrawd pan o’n i’n dair oed, drwy flynyddoedd Super Mario Bros.,a Street Fighter II, a Age of Empires, aGoldeneye, a Resident Evil 4, a Wii Sports, a Skyrim. Dwi wedi sylweddoli hwnna ers y tro cynta i mi ddadlau dros gêm o Monopoly, hyd at y dadleuon newydd a chyffrous dros gemau bwrdd newydd a chyffrous fel Settlers of Catan, Cards Against Humanity, a Pandemic. A dwi wedi sylweddoli hwnna’n gwatshiad ambell i gêm bêl-droed hefyd… ond dim chwarter mor aml. Felly wna i ddim sôn mwy am hwnna.

Ac mae’r ddynol ryw wedi sylweddoli bod chwarae’n bwysig ers i ni gropian allan o’r ogofeydd, a mynd ati’n syth i ddyfeisio Dungeons & Dragons:

egytpdice

Ac wrth gwrs, Twister:

1991.07.1155

A dydi cariad tuag at chwarae ddim yn unigryw i’r ddynol ryw chwaith:

Felly. Blog ydi hwn am chwarae. Am gemau cyfrifiadur a gemau bwrdd gan amla, ond dwi’n fwy na pharod i sôn am bob math o betha eraill o fyd “diwylliant nyrd”³. Pan ddechreuith Game of Thrones eto, er enghraifft, fydda i ddim yn gallu cau ‘ngheg.

Gan fy mod i ‘di dechra’r blog ‘ma heb feddwl, fedra i’m deud be fydd yn dod ohono fo. Dwi’n gobeithio cyfrannu’n ddigon aml, fel practis sgwennu yn fwy na dim byd, ond digon posib fydd hwn i gyd yn suddo i waelodion y we fel y Titanic – neu’r gêm Titanic: Adventure Out Of Time.

Ond dwi’n gobeithio ddim. Dwi’n gobeithio fydda i’n dal y blog i fynd am flynyddoedd i ddod, ac y bydd o’n tyfu i gynnwys cynnyrch sain a fideo newydd sbon. A dwi’n gobeithio hefyd fydd pobol eraill yn cyfrannu. Os ydach chi’n torri eich bol isio dweud wrth y byd am eich cariad chi tuag at Sim City, neu Magic: The Gathering, neu Battlestar Galactica, neu Swamp Thing, neu Godzilla, dyma’ch cyfle. Sticiwch sylw yn y bocs. O, g’wan. Dwi’n gwbod bod hwn yn edrych yn ddigon syml ar y funud, ond un dydd, ella mai hwn fydd yr ateb Cymraeg i wefannau fel Nerdist neu Geek and Sundry (mwy amdanyn nhw tro nesa).

‘Na ni. Dwi’n siŵr doedd Cris Dafis ddim ‘di rhagweld hyn pan sgwennodd o’r golofn ‘na.

¹ Lle does neb (hyd yn hyn) wedi eu lladd. Pluen arall yn ein cap.
² Y prif gymeriad cynta mewn gêm gyfrifiadur i ddod o Abertawe. Oni bai, wrth gwrs, am Pac-Man.
³ Ac os medrith rywun fathu term Cymraeg ar gyfer “nerd culture” sydd ddim yn swnio’n hollol stiwpid, gadewch i fi wbod.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s