Gemau Diweddar, Rhan 5

Yn y ddyddiau llwm ‘ma ar ddechrau’r flwyddyn, be arall sydd i wneud ond chwarae gemau, a thrio’ch gorau i gofio amser pan doedd y tywydd ddim yn eich casau chi? Ddylsa hi ddim dod fel sioc felly ‘mod i wedi gorffen peil arall o stwff – 30 gêm ers i’r golofn yma ddechra, ffact ffans – ac yn teimlo’r awydd cryf i drafod nhw efo chi. Dydach chi’n lwcus?

Shovel Knight

Dechra hawdd. Wnes i adolygiad fideo o hwn. ‘Ma fo.

Doom 3: BFG Edition

Wedi ei ryddhau yn wreiddiol yn 2004, gafodd ‘na fersiwn swanci newydd o Doom 3 ei ryddhau ar gonsols modern chydig flynyddoedd yn ôl, a gan ‘mod i erioed wedi chwarae’r gêm pan ddaeth o allan, o’n i’n meddwl bod angen i fi wneud. Yn enwedig gan bod gêm Doom newydd ar y ffordd. Ella.

Ocê, dydi hwn ddim yn debyg o gynnig unrhyw fath o brofiad dwfn i chi. Wnewch chi redeg rownd coridorau yn saethu bron i unrhywbeth sy’n symud yn ddarnau bach gwaedlyd, weithiau wnewch chi ddatrys posau bach digon syml, a… dyna ni. A does dim dwywaith bod y gêm wedi heneiddio lot, yn enwedig ar ôl chwarae gemau FPS mwy newydd fel Destiny. Mae’r animeiddio yn eithriadol o hen-ffasiwn, allwch chi ddim bod mor fanwl a chlinigol o effeithiol tra’n saethu, does ‘na ddim math o elfennau RPG, yn amlwg… ond be sy’n eithriadol am Doom 3 ydi sut y mae o’n efelychu’r profiad o chwarae’r gemau Doom cynta bron yn union. Y teimlad ‘na o ofn cyson, lle ‘da chi byth yn gwbod be fydd o gwmpas y gornel nesa, neu’n ymddangos y tu ôl i chi, yr arfau dros ben llestri, y profiad chwarae anhygoel o llyfn… dyna pam mae pobol yn chwarae Doom. Ac mae o i gyd yma. Os oeddech chi’n brysur yn golchi’ch gwallt ddeng mlynedd yn ôl, rhowch go iddo fo rŵan. Hwyl diniwed.

Bayonetta 2

Gêm hir-ddisgwyliedig. A wnaeth o ddim siomi.

Er bod y Bayonetta cynta yn wych, mae hwn yr un mor dda, os nad yn well. Dwi wedi disgrifio’r un cynta fel y math o gêm fysa Tarantino yn ei wneud, ac mae’r un peth yn wir am rif 2. Mae’r deialog yn uffernol (ar bwrpas?), a’r cymeriadu yn denau… ond mae ‘na rywbeth am fyd Bayonetta sy’n cadw’ch diddordeb. Ac mae’r stori’n ddigon hwyliog, mewn ffordd ysgafn, anime-esque. Ond y prif atyniad, wrth gwrs, ydi’r profiad o chwarae. Mae o fel tysa rhywun wedi taflu’r gemau Arkham neu Shadow of Mordor i mewn i ddisgo yn y 70au, rhoi sparkler yn eu dwylo, a’u gorfodi nhw i godi’u calon. Reiat o liw a sain a rhedeg a bosys enfawr a throi mewn i frân a chicio’ch gelynion yn y pen tra’n gwneud handstand a saethu bwledi o’ch esgidiau, a…

Och. Da. Mae’r parêd diddiwedd o gymeriadau Nintendo yn grêt a phob dim, ond mae’r Wii U angen lot mwy o gemau fel hyn, dwi’n meddwl. Sganddoch chi ddim rheswm i beidio prynu copi os ‘da chi’n berchen ar y consol. Ac mae’n falch gen i ddeud bod traddodiad cerddorol gwych y gyfres yn parhau. Roedd gan y cynta “Fly Me To The Moon”, ac mae gan hon ei fersiwn briliant ei hun o “Moon River”. Mae ‘na batrwm fana yn rwla. “Blue Moon” yn Bayonetta 3?

Never Alone

Un arall gafodd y fraint o gael adolygiad fideo.

Ac ers gwneud y fideo, ‘da ni yn Fideo Wyth wedi tyfu’n fwy ac yn fwy hoff o Never Alone. Disgwyliwch fwy ar y gêm yma’n fuan ganddon ni.

Far Cry 4

Lot fawr iawn o hwyl. Gêm sy’n edrych yn brydferthach nac unrhywbeth arall i mi chwarae ar y PS4 hyd yn hyn. Mae ‘na ddarnau hollol briliant yn hwn. Y peth ola un wnes i cyn gorffen y gêm, er enghraifft, oedd rhoi eliffant ar dân tra’n hedfan gyrocopter uwch ei ben.

pepopanda_ecstatic__47650

Ond dwi ddim yn hollol siŵr ydi Far Cry 4 yn haeddu lot mwy o glod. Yn un peth, mae fformiwla arferol Ubisoft – crwydro byd agored enfawr, a datgloi rhannau newydd o’r map drwy ddringo tyrau (gweler hefyd: Assassin’s Creed, Watch Dogs – a’r un fformiwla wnaeth Monolith ei “fenthyg” ar gyfer Shadow of Mordor) yn mynd yn uffernol o hen erbyn hyn. Tyswn i wedi prynu Assassin’s Creed Unity, ddaeth allan wythnos cyn hwn (a diolch byth wnes i ddim), fyswn i ddim wedi trafferthu gorffen yr un ohonyn nhw. Achos eu bod nhw, fwy neu lai, yr un peth. Ac oes rhaid i’r gemau ‘ma fod mor hir? Gymrodd hi tua 35 awr i fi orffen Far Cry 4, ac er bod ‘na dipyn mwy o amrywiaeth yma nac yn Far Cry 3, o’n i dal yn teimlo ‘mod i’n gwneud yr un math o bethau drosodd a throsodd.

Ond ella ‘mod i’n bod yn rhy hallt. Fyswn i’n dal i argymell Far Cry 4, yn enwedig os ‘da chi ddim yn prynu lot o stwff Ubisoft, ond dwi’n teimlo ‘mod i wedi cael digon o’r math yma o beth am y tro. Dwi’n siŵr y bydda i’n falch o weld Far Cry 5, ond dwi’n hapus i ddisgwyl am sbel.

Captain Toad: Treasure Tracker

Gêm y flwyddyn! Ond dyma’r unig gêm dwi ‘di chwarae gafodd ei ryddhau flwyddyn yma, felly dydi hwnna ddim yn profi llawer o ddim byd.

Ta waeth am hynny. Captain Toad. Spin-off o Super Mario 3D World, lle ‘da chi’n chwarae anturiaethwr bach efo pen madarchen – y Capten ei hun – sydd, yn wahanol i’w ffrind Mario, ddim yn gallu neidio, na rhedeg yn gyflym, na throi i mewn i racŵn… na dim byd, deud y gwir. Mae pob lefel yn focs posau bach, lle mae’n rhaid i chi weithio allan sut i wneud eich ffordd i’r seren sydd wedi ei guddio yno’n rwla heb eich bag arferol o driciau. Ac ym mhob lefel, mae ‘na dair crisial i’w casglu, a sialens arbennig wahanol ar bob un hefyd. Digon i’w wneud felly, er nad ydi’r lefel o galetwch ddim cweit digon uchel yn y prif gêm. Ar ôl curo hwnna, mae ‘na fwy o lefelau’n cael eu datgloi, ac mae rheini’n shifftio i’r pen arall o’r sbectrwm, ac yn rhwystredig o anodd. Os wnewch chi bob un dim yn y gêm, mae ganddoch chi fwy o fynadd na fi. Fyswn i wedi licio tysa Nintendo wedi dod o hyd i falans rhwng y ddau begwn, ond dyna ni. Ddim yn gêm berffaith, ac ella ddim werth y pris llawn, ond os ddewch chi ar draws Captain Toad yn rhad, ewch amdani. Perl bach arall ar gyfer y Wii U, os nad ydi o’n mynd i werthu systemau fel Mario Kart.

A dyna ni am y tro. Does ‘na ddim llawer o ddim byd yn dod allan dros y misoedd nesa, felly ella fyddwch chi ddim yn ein gweld ni’n adolygu gêm newydd am sbel. Mae’n rhoi’r cyfle i mi dicio chydig o gemau oddi ar y rhestr o stwff i’w orffen, beth bynnag. Un arall o rhein yn ddigon buan ta? Ia. Ia, go on ta.

– Elidir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s