Gemau Diweddar, Rhan 15

gan Elidir Jones

Isio mwy o sylwadau di-drefn, difeddwl ar yr holl stwff dwi wedi ei brofi’n ddiweddar? Dyna’n union be sydd gen i mewn golwg heddiw. Lwcus!

Fel arfer, mae lot o’r stwff yma wedi cael ei drafod yn barod ar ein podlediad. Ond dim pawb sy’n berchen ar bâr da o glustiau, felly dyma chi.

Titanfall 2 (PC / PS4 / Xbox One, 2016)

3077164-titanfall_2_wm_d

Dydi gemau saethu person-cynta efo’r pwyslais ar chwarae arlein ddim fel arfer yn apelio lot ata i. Ond pan wnes i ddarllen ym mhob un cylchgrawn a gwefan bod Titanfall 2 yn cynnwys ymgyrch wych i un chwaraewr, fe gymrais i’r naid.

Ac fe oedden nhw’n iawn. Mae’r ymgyrch yn wych, yn symud o un syniad gwreiddiol i’r llall yn rhyfeddol o gyflym, ac yn adrodd stori dda yn effeithiol a theimladwy. Yr unig broblem ydi ei fod o ddim yn para lot mwy na pum awr. Do’n i ddim yn deall hynny cyn taflu £30 tuag at y profiad.

O ran y profiad ar-lein, mae’n… iawn. Does dim byd yn bod â fo, ond bod gemau fel Battlefield 1 ac Overwatch, i enwi dau, yn gwneud y math yma o beth yn llawer gwell. Felly i fi, mae Titanfall 2 yn disgyn rhwng dwy stôl, braidd. Sori i lawio ar barêd pawb.

Batman: The Telltale Series (PC / PS4 / Xbox One / PS3 / Xbox 360 / iOS / Android, 2016)

Mae’n rhaid i fi fod yn foi dipresing am fymryn hirach, mae gen i ofn. Dydi Batman: The Telltale Series ddim yn dda.

Ac mae hyn yn dod gan rhywun sy’n ffan o Batman, ac yn ffan o holl gemau diweddar Telltale. Ond mae ‘na bethau am y gêm yma sydd jyst ddim yn teimlo’n iawn. Mae’r lleisiau, ar y cyfan, un ai ymhell oddi ar y marc neu jyst yn ddiflas. Mae’r stori’n gwneud rhai pethau diddorol – yn taflu golwg newydd ar rieni Bruce Wayne, er enghraifft, ac yn portreadu’r Penguin fel fersiwn tenau Cockney o Donald Trump – ond hefyd yn gwneud pethau anfaddeuol efo ambell gymeriad cyfarwydd.

Dwi dal yn hoff iawn o fformiwla gemau Telltale, a dwi’n gobeithio bod lot, lot mwy o gemau tebyg yn dod. Ond ar yr achos yma, dydi’r holl elfennau ddim cweit yn cymysgu. Mae pawb yn gwneud camgymeriadau. Hyd yn oed Batman, yn ôl pob golwg.

Watch Dogs 2 (PC / PS4 / Xbox One. 2016)

Dyna welliant.

watch-dogs-2-wallpaper-marcus-holloway-and-dedsec

Roedd y Watch Dogs cynta yn gopi di-nod a di-hiwmor o Grand Theft Auto, oedd hefyd yn mynd ymlaen yn lot rhy hir. Dwi mor falch i ddweud bod yr ail un mor wahanol.

Y byd a’r cymeriadau yn lliwgar, y gwaith ysgrifennu yn finiog, dyma gêm sy’n rhoi i chi be mae lot o gemau byd-agored yn ei addo ond byth yn ei wireddu: rhyddid llwyr. Er pa mor dda ydi’r prif stori, es i oddi ar y traciau mor aml jyst er mwyn achosi hafoc o gwmpas San Francisco. Ac, yn fy marn i, roedd Watch Dogs 2 yn gwneud y math yma o beth yn well, hyd yn oed, na Grand Theft Auto 5, efo’r bonws ychwanegol o gael chwaraewyr eraill weithiau’n ymuno yr hwyl / yn trio eich stopio chi, heb unrhyw fylchau na thoriadau yn y profiad.

Ydi, mae hi fymryn bach yn od bod y prif gymeriad, Marcus Holloway, yn cael ei bortreadu yn foi digri ac yn ddiniwed, ond bod y gêm hefyd yn gofyn i chi redeg o gwmpas efo gwn yn ymddwyn fel seicopath. Ond oni bai am y blip bach yna, dyma gêm dwi’n ei hargymell yn llawn, ac un wnaeth roi dipyn o ffydd yn ôl i mi mewn profiadau AAA. Neis iawn.

Shantae: Half-Genie Hero (PC / PS4 / Xbox One / Wii U / Vita, 2016)

Mae Shantae: Half-Genie Hero yn un o gyfres o gemau platfform dwi wedi bwriadu ei chwarae ers sbel, ond erioed wedi trafferthu gwneud. Tan rŵan. Ac mae’n bril. Rheswm arall pam dwi’n idiot felly.

Yn edrych ac yn teimlo fel rhywbeth o oes aur y gêm blatfform 2D, mae’n teimlo fel cyfuniad o Rayman, Metroid, a’r hen gemau Dizzy o’r 80au. Fyddwch chi’n ymweld ac ail-ymweld â sawl lefel amrywiol, wedi eu cysylltu gan bentre prysur yn y canol, yn datgloi rhannau newydd o bob lefel wrth i chi ychwanegu mwy a mwy o bwerau at eich repertoire. Mae’n edrych yn ddigon plentynnaidd, ond yn cynnig digon o gic, yn enwedig tua diwedd y gêm.

Ar ben hynny, mae’r sgript yn wirioneddol ddigri, ac mae ‘na ddigon o resymau i ddal i fynd unwaith i’r credydau rowlio. Perffaith i’r rhai ifanc yn ein mysg… ac os ydi rhywun hŷn isio rhoi go i hwn hefyd, wna i’m deud wrth neb.

The Legend Of Zelda: Twilight Princess HD (Wii U, 2016)

Dyma, mae’n debyg, y gêm ola fydda i’n ei brofi ar y Wii U. Trist iawn, feri sad. Ac mae’n gêm dwi wedi ei chwarae o’r blaen, wrth gwrs… ond roedd hynny ddeng mlynedd yn ôl erbyn hyn. Anodd credu.

Dwi’n meddwl bod yr ymateb i Twilight Princess yn uniongyrchol gyfrifol am fyd agored anferth Breath Of The Wild, allan fis Mawrth. Roedd ‘na dipyn o feirniadu ar y gêm nôl yn y dydd am gael gwared ar lot o’r rhyddid sy’n nodweddiadol o Zelda – nid yn unig yn y byd mawr y tu allan, ond hefyd yn y dungeons. Dyma fideo sy’n esbonio’r peth yn dda:

Felly ia. Gêm Zelda eithriadol o unsyth, sydd ddim yn siwtio cael ei ailchwarae, yn ddigon eironig. Ond gêm Zelda, yn dal i fod. Allwch chi ddim mynd yn rhy bell o’i le, ac mae’n sicr yn cynnwys digon o fomentau eiconig i gyfiawnhau’r profiad. Ond os ‘da chi isio gêm Zelda ar y Wii U, mewn HD… hei! Mae The Wind Waker draw fanna! Mae pawb yn caru The Wind Waker. Cnociwch eich hun allan.

Super Stardust Ultra VR (PS4, 2016)

Do’n i ddim yn bwriadu gorffen lot o’r gemau brynais i pan ddaeth y Playstation VR allan – ro’n i’n hapus efo smorgasbord o brofiadau arcêd i ymweld â nhw’n gyflym ac yna ailymweld rhywdro eto. Ond mae ‘na rwbath am Super Stardust Ultra VR gadwodd fi’n chwarae. Ac o’r diwedd, dwi wedi ei orffen.

Ond, y… ar ‘Easy’. Caewch hi.

Mae’r syniad yn syml: ‘da chi’n fflio llong ofod o amgylch sffêr, yn newid rhwng tri arf gwahanol ac yn saethu popeth ‘da chi’n ei weld. Fel Asteroids ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain. Ac mae o wedi atgoffa fi gymaint dwi’n hoff o gemau saethu shmup fel hyn, a pa mor ddiawledig o anodd ydyn nhw.

Mae ‘na ran esgliwsif o’r gêm ar gyfer y PSVR, ond mewn gwirionedd, mae’n chwarae fel fersiwn rhad o Battlezone. Na, y prif gêm ydi’r boi – ac efo pum lefel, pedwar dewis caletwch, a saith amrywiaeth ar y rheolau, mae ‘na ddigon i gadw chi fynd am oesoedd, yn mynd ar ôl y sgôr uchel ‘na. Ar ben Thumper Rez Infinite, dyma un o’r rhesymau gora hyd yn hyn i gael gafael ar PSVR.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s