Cystadleuaeth: Ennillwch Gopi o Nioh!

gan Elidir Jones

Os welsoch chi fy adolygiad o Nioh, fyddwch chi’n gwybod bod y gêm yn debyg iawn o fod ar fy rhestr i o uchafbwyntiau’r flwyddyn. Os welsoch chi ddim yr adolygiad, wel… dyma fo.

Coeliwch neu beidio, mae gennym ni yma yn Fideo Wyth gopi sbâr o’r gêm ar y PS4 i’w roi, yn rhad ac am ddim, i un ennillydd lwcus! Does dim diwedd i’n caredigrwydd.

I ennill copi, i gyd sydd angen i chi wneud ydi:

  • Dilyn @fideowyth ar Twitter, neu ar Facebook.
  • Gadael sylw, un ai ar Facebook, Twitter, neu’r cofnod yma, yn dweud eich bod chi eisiau copi. Os am wneud sylw fan hyn, cofiwch nodi eich enw defnyddiwr ar y cyfryngau cymdeithasol.
  • Disgwyl.

Fe fydd yr ennillydd yn cael ei ddewis ar ddydd Gwener nesaf, Mawrth 3ydd. Digon o amser felly. Ond dim gormod.

Gewch chi ddim llawer o gyfleoedd gwell na hyn i ennill gêm o’r safon yma. Gwnewch o. Gwnewch o rŵan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s