Neon: Gêm Newydd o Gymru

gan Elidir Jones

‘Dan ni’n meddwl am Fideo Wyth fel rhyw fath o ddyletswydd sanctaidd.

Sticiwch efo fi.

Wrth gwrs, ‘dan ni’n hoff o sôn am gemau, mawr a bach, ledled y byd. Ond pan mae rhywbeth arbennig yn dod o Gymru – gwlad sydd ddim yn enwog iawn am ei gemau (hyd yn hyn, ta beth) – mae’n fwy arbennig byth. ‘Dan ni’n gwneud ein gorau i aros yn ymwybodol o’r math o bethau sy’n dod allan o Gymru, yn Gymraeg neu’n Saesneg. Mae’n ddiwydiant bach. Does ‘na ddim lot yn digwydd heb i ni wybod am y peth… does bosib?

Felly dychmygwch fy syndod wythnos diwetha, wrth i fi fynd o gwmpas y day job yn hapus braf, mewn cwmni teledu yn stâd ddiwydiannol Cibyn. Dyma gnoc ar y drws, ac un o fy nghydweithwyr yn dod i mewn.

“Ti’n licio gemau,” meddai hi.

“Ydw,” medda fi.

“Tyrd lawr grisia.”

Ac yno, mewn be alla i ddim ond ei ddisgrifio fel cwpwrdd bach yng nghornel swyddfa roeddwn i wedi ei basio gant a mil o weithiau o’r blaen, roedd gêm newydd yn cael ei chreu. Reit o dan fy nhrwyn.

A i nôl fy nghôt, ia?

Ta waeth am fy methiant proffesiynol i. Be ydi’r gêm, medda chitha?

neon

Neon ydi’r enw. Mae’n cael ei datblygu gan Galactig, sy’n ran o gwmni mwy Rondo Media, ac yn gêm saethu ofodaidd mewn VR. Fe fydd yn cael ei rhyddhau’n fuan ar yr Oculus Rift, ac ychydig wedi hynny ar y PSVR. Cymerwch gip ar drelyr cynnar fan hyn:

 

Y steil graffegol sy’n sefyll allan gynta, wrth gwrs. Mae’n atgoffa rhywun o Battlezone – a nid y fersiwn newydd, sydd ei hun yn un o gemau mawr y Playstation VR, ond y fersiwn gwreiddiol.

Sbiwch mewn difri calon. Dyna be oedd byw, bois.

Ond mae’r profiad chwarae, dwi’n meddwl, dipyn yn fwy cyffrous na hynny. Y syniad canolog ydi’ch bod chi’n gorfod saethu llongau sy’n hedfan tuag atoch chi (ac uwch eich pen, ac oddi tanoch chi, ac o’ch cwmpas…). Y catch ydi’ch bod chi’n gorfod saethu’r llongau gwyrdd efo’r gwn gwyrdd, a’r llongau pinc efo’r gwn pinc. Saethwch y llongau anghywir efo’r gwn anghywir, ac fe fydd mwy o longau’n ymddangos. A ‘dach chi ddim isio hynny. Trystiwch fi.

Mae’n swnio’n syml, ond y gêm sy’n dod i’r meddwl fel dylanwad yn syth ydi Ikaruga – y clasur ar y Sega Dreamcast oedd yn defnyddio mecanwaith tebyg iawn. A dydi ‘syml’ ddim yn air allech chi ddefnyddio i ddisgrifio’r gêm yna. Nac ydi wir.

Ond mae Neon yn gêm wahanol iawn fel arall. Mae’r profiad wedi ei ledaenu dros 42 o lefelau byr, hunan-gynhaliol, wedi eu cynllunio i gael eu chwarae a’u hail-chwarae er mwyn eu clirio yn gyflymach ac yn gyflymach, a chael sgôr uwch ac uwch. Er bod y lefelau’n dechrau’n ddigon hawdd, mae pob un, fwy neu lai, yn cyflwyno syniadau newydd, yn rhoi teimlad hyfryd o barhad drwy’r gêm.

Dros gyfnodau byr mae’r gêm i fod i gael ei chwarae, ond mae’n rhaid dweud fy mod i ddim wedi diflasu am eiliad yn ystod fy nghyfnod eitha hir o’i profi. Dyma’r math perffaith o gêm VR, yn fy marn i – un y gallwch chi chwarae yn union fel ‘dach chi isio, un ai’n mynd ar goll yn y byd yn llwyr, neu’n chwarae mewn sesiynau byrrach, i’ch siwtio chi.

Rhaid rhoi sylw, hefyd, i sut mae Neon wedi ei hyrwyddo hyd yn hyn. Mae un cipolwg ar y wefan swyddogol yn dangos aestheteg hynod o retro. Fe fydd trac sain y gêm hyd yn oed ar gael ar feinyl, i gadw’r holl hipsters yn hapus.

Gan gynnwys fi. Wrth fy modd, cofiwch.

Fe rown ni wybod i chi pryd mae Neon yn cael ei ryddhau. Os ydi fy amser i efo’r gêm yn brawf o unrhyw beth, fe ddylsech chi fod yn edrych ymlaen. Lot.

Fel arfer, fyswn i’n gorffen y darn yma efo darlith am y diwydiant gemau yng Nghymru, a sut y dylai pawb ei gefnogi o. Ond fysa hynny braidd yn rhagrithiol, a chysidro fy mod i ddim yn gwybod am fodolaeth Neon tan rai dyddiau’n ôl.

Aw. Aw. Mae hwnna’n mynd i frifo am sbel.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s