Pigion y We

gan Elidir Jones

Ymddiheuriadau bod hi braidd yn dawel ffordd hyn. ‘Da ni slap bang ar ganol ffilmio a pharatoi stwff ar gyfer y gyfres yma o Y Lle. Tro ‘ma, ‘da ni’n ymweld â sioeau a digwyddiadau nyrdi o gwmpas y wlad. Mae’n mynd i fod yn grêt. Ond mae ‘na lot o waith trefnu. Pwy ‘sa’n meddwl?

Felly dyma rhywbeth bach i aros pryd – dipyn o’r stwff nyrdi sydd wedi tynnu fy sylw i ar y we yn ddiweddar. Gobeithio y bydden nhw’n tynnu’ch sylw chi hefyd. Achos mae pethau ‘di bod yn anodd i chi’n ddiweddar do?

Bechod.

Welcome To The Basement

Amser maith, maith yn ôl, fe wnaethon ni dynnu’ch sylw chi at gynnyrch Blame Society Films, cwmni ffilmiau annibynnol o Wisconsin sydd wedi bod wrthi’n creu stwff ar y we ers degawd bellach. Be am gymryd hanner awr fach slei i wylio’r diweddaraf yn eu cyfres o raglenni’n trafod ffilmiau, Welcome To The Basement? Ac ar ôl gwylio hwn, mae ‘na bedair cyfres a hanner arall i’w mwynhau. Os ‘da chi ‘di diflasu ar eich awr ginio neu rwbath.

Fideo Wyth ar flaen y gâd

Falle’ch bod chi’n gofio ein golwg fideo ni ar y gêm gardiau strategaeth ddigidol Duelyst? Neu’n rhagolwg o’r gêm fwrdd Seafall? Wel, imitation is the sincerest form of flattery, medden nhw. Dyma griw Shut Up & Sit Down / Cool Ghosts (yr un criw, dwy wefan) sy’n amlwg yn ein copïo ni efo fideos eu hunain.

Rhai lot mwy poblogaidd na’n stwff ni. Ond pwy sy’n cyfri?

Outward

Y gêm yma wedi taro fy sylw i bore ‘ma, ar ôl ei weld am y tro cynta ar wefan Rock Paper Shotgun. Dwi wrth fy modd efo gemau ffantasi. Mae gemau survival – Minecraft, Ark: Survival Evolved, 7 Days To Die – wastad yn hwyl. Felly mae gêm survival ffantasi yn bownd o fod yn dda, dydi? Dyma Outward.

Game Of Thrones / Suicide Squad

Yn ola, fideo bach ffwrdd-a-hi. Fydd gwrandawyr ein podlediad yn gwybod yn union faint o’n i’n casau’r ffilm Suicide Squad. Ond coeliwch neu beidio, mae ‘na rwbath da wedi dod o’r holl debacle, sef hwn: fersiwn o’r trelyr, wedi ei dorri i ‘Bohemian Rhapsody’ ac yn cynnwys union yr un gags, ond yn defnyddio clipiau o Game Of Thrones. Briliant.

Un nodyn bach arall: os ‘da chi’n digwydd bod yng Nghaerdydd nos fory (Mercher, Medi 14), fe fyddwn ni wrthi’n ffilmio noson gemau bwrdd yn y Tramshed, wedi ei drefnu gan siop Rules Of Play. Dewch i ddweud helo os ‘da chi isio. Ella bydd ‘na gyfle i chi ymddangos ar y teledu, hyd yn oed. Y teledu. Dychmygwch y peth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s